Tư vấn thành lập Công ty

(Duong & Partners ) - Dịch vụ tư vấn thành lập công ty: Tư vấn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn - Tư vấn thành lập công ty cổ phần - Tư vấn thành lập công ty hợp danh - Tư vấn thành lập doanh nghiệp tư nhân.... Xem chi tiết ...

Tư vấn Thay đổi Đăng ký Kinh doanh

Duong & Partners là đơn vị tư vấn chuyên về tư vấn Doanh nghiệp - Đầu tư - Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Hiện nay chúng tôi đang cung cấp dịch vụ tư vấn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh cho các doanh nghiệp, nội dung công việc... Xem chi tiết ...

Tư vấn thành lập Văn phòng đại diện Công ty nước ngoài

Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của công ty nước ngoài, được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam để tìm hiểu thị trường và thực hiện một số hoạt động xúc tiến thương mại mà pháp luật Việt Nam cho phép. Xem chi tiết ...

Tư vấn pháp luật đất đai

Duong & Partner cung cấp dịch vụ tư vấn liên quan đến quan hệ pháp luật đất đai như sau: Soạn thảo các văn bản hợp đồng, tư vấn quy định pháp luật đất đai ... Xem chi tiết ...

Luật sư tranh tụng

Duong & Partners là đơn vị tư vấn chuyên nghiệp trong các lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, đầu tư, bên cạnh đó với đội ngũ luật sư nhiều kinh nghiệm và am hiểu pháp luật, chúng tôi tham gia tranh tụng ở hầu hết các lĩnh vực, đặc biệt là tranh tụng trong lĩnh vực kinh tế (tranh chấp hợp đồng kinh tế, tranh chấp nội bộ DN), thực thi quyền sở hữu trí tuệ, dân sự( tranh chấp đất đai, thừa kế), hôn nhân gia đình (ly hôn, chia tài sản), tranh tụng bào chữa trong vụ án hình sự.... Xem chi tiết ...