slidershow
slidershow
slidershow
slidershow
slidershow
slidershow
slidershow
slidershow

Phần vốn góp thừa của thành viên mới có phải tính vào thu nhập chịu thuế TNDN không ?

Phần vốn góp thừa của thành viên mới có phải tính vào thu nhập chịu thuế TNDN không ?

Phần vốn góp thừa của thành viên mới có phải tính vào thu nhập chịu thuế TNDN không ?

Phần vốn góp thừa của thành viên mới có phải tính vào thu nhập chịu thuế TNDN không ?

Phần vốn góp thừa của thành viên mới có phải tính vào thu nhập chịu thuế TNDN không ?
Phần vốn góp thừa của thành viên mới có phải tính vào thu nhập chịu thuế TNDN không ?

Phần vốn góp thừa của thành viên mới có phải tính vào thu nhập chịu thuế TNDN không ?

Câu hỏi:

Tôi có một số thắc mắc xin được tư vấn như sau: Công ty tôi là công ty TNHH, tháng 9/2015 công ty tôi tiếp nhận thêm 1 thành viên góp vốn mới để tăng vốn điều lệ, phần vốn góp của thành viên đó là 450 triệu (tức 12% vốn điều lệ). Do có tiền nhàn rỗi nên thành viên đó góp vào 600 triệu để đưa vào vốn kinh doanh luôn (vì vốn kinh doanh của công ty chư quay vòng kịp). Cho tôi hỏi là phần thừa ra 150 triệu đó có tính vào thu nhập chịu thuế TNDN không? Cơ sở pháp lý?

Trả lời:

Chào chị, cảm ơn chị đã gửi thắc mắc đến Công ty, căn cứ vào những thông tin mà chị cung cấp xin được tư vấn cho chị như sau:

1. Cơ sở pháp lý

Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTCThông tư 119/2014/TT-BTCThông tư 151/2014/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

2. Nội dung phân tích

Theo như thông tin chị cung cấp thì công ty chị mới tiếp nhận thêm một thành viên đó, tỷ lệ vốn góp của thành viên đó là 12% tương ứng với 450 triệu đồng. Tuy nhiên do thành viên đó có tiền nhàn rỗi nên đã góp vào công ty 600 triệu đồng và đưa số tiền dư 150 triệu đồng vào làm vốn kinh doanh cho công ty. Trường hợp này của chị được quy định cụ thể tại khoản 3 Điều 5 Thông tư 96/2015/TT-BTC như sau:

"3. Thay thế Khoản 22 Điều 7 bằng Khoản 22 mới như sau:

“22. Trường hợp doanh nghiệp thực hiện tiếp nhận thêm thành viên góp vốn mới theo quy định của pháp luật mà số tiền thành viên góp vốn mới bỏ ra cao hơn giá trị phần vốn góp của thành viên đó trong tổng số vốn điều lệ của doanh nghiệp thì xử lý như sau:

Nếu khoản chênh lệch cao hơn này được xác định là thuộc sở hữu của doanh nghiệp, bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh thì không tính vào thu nhập chịu thuế để tính thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhận vốn góp.

Nếu khoản chênh lệch cao hơn này được chia cho các thành viên góp vốn cũ thì khoản chênh lệch này là thu nhập của các thành viên góp vốn cũ"

Như vậy, do khoản tiền chênh lệch dư ra kia thành viên mới xác định là đưa vào để bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh của công ty thì khoản tiền này sẽ không tính vào thu nhập chịu thuế để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về thuế và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.

Hình ảnh

Gọi điện
SMS
Facebook Chat