slidershow
slidershow
slidershow
slidershow
slidershow
slidershow
slidershow
slidershow

Thuế đối với thương mại điện tử: Không thể bỏ ngỏ

Thuế đối với thương mại điện tử: Không thể bỏ ngỏ

Thuế đối với thương mại điện tử: Không thể bỏ ngỏ

Thuế đối với thương mại điện tử: Không thể bỏ ngỏ

Thuế đối với thương mại điện tử: Không thể bỏ ngỏ
Thuế đối với thương mại điện tử: Không thể bỏ ngỏ

Thuế đối với thương mại điện tử: Không thể bỏ ngỏ

Tạo thuận lợi cho người nộp thuế
Một trong những nỗ lực của ngành thuế để tăng số thuế thu được từ lĩnh vực này và tránh thất thoát ngân sách là đưa nội dung quản lý thuế TMĐT vào Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) đang được hoàn thiện.
Phía Bộ Tài chính cho rằng Luật Quản lý thuế hiện hành đã tạo nền tảng pháp lý và cho phép cơ quan thuế chủ động trong quản lý người nộp thuế kinh doanh trong môi trường truyền thống và TMĐT thông qua các điểm trọng yếu như cơ chế tự khai - tự nộp, nghĩa vụ cung cấp thông tin của bên thứ 3 (bao gồm cả thông tin dạng dữ liệu điện tử), hiện đại hóa công tác quản lý thuế (khuyến khích thực hiện giao dịch điện tử).
Tuy nhiên để thực sự thúc đẩy giao dịch điện tử trong quản lý thuế nói chung và TMĐT nói riêng ở khía cạnh vừa tạo thuận lợi cho người nộp thuế, vừa đảm bảo ngăn ngừa, phòng chống được các hệ quả tiêu cực của TMĐT, mở rộng cơ sở thu thuế thì cần phải có các quy định cụ thể và các biện pháp quản lý thuế đối với hình thức kinh doanh mới này.
Bộ Tài chính cho biết, Dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi đã bổ sung những quy định liên quan đến quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT theo hướng: xây dựng cơ sở dữ liệu và triển khai rộng rãi các dịch vụ thuế điện tử như khai thuế điện tử, hoá đơn điện tử, nộp thuế online, đảm bảo 100% người nộp thuế có điều kiện tiếp cận các phương tiện này để bắt kịp với TMĐT.
Mở trên cổng thông tin điện tử của ngành thuế những tiện ích để tổ chức, cá nhân có thể dễ dàng đăng ký, sử dụng hóa đơn, nộp thuế điện tử. Dự thảo Luật cũng bổ sung quy định trách nhiệm của các bộ, ngành, các tổ chức, đơn vị liên quan đến hoạt động kinh doanh TMĐT của các tổ chức, cá nhân với cơ quan thuế.
14.000 tài khoản có kinh doanh TMĐT
Ông Đậu Anh Tuấn-Trưởng ban Pháp chế VCCI cho rằng kinh doanh là phải nộp thuế, qua đó tạo ra sự bình đẳng giữa các nhà đầu tư, doanh nghiệp. Tuy nhiên bài toán thu thuế kinh doanh qua mạng là vấn đề đau đầu không chỉ của Việt Nam mà cả các nước khác trên thế giới. Chính vì vậy, việc luật hóa rất quan trọng, bởi qua đó tạo ra cơ sở pháp lý để các cơ quan nhà nước tăng cường phối hợp trong công tác quản lý.
Tai Dự thảo Luật quản lý thuế sửa đổi mới đây, Tổng cục Thuế bổ sung quy định, cá nhân có khoản thu nhập từ các tổ chức như Facebook, Google, YouTube... phải có nghĩa vụ nộp thuế. Trong trường hợp chây ì cố tình trốn tránh nghĩa vụ, cá nhân đó có thể bị khởi tố vì tội trốn thuế.
Ông Lưu Đức Huy-Vụ trưởng Vụ Chính sách (Tổng cục Thuế) cho rằng, với hoạt động kinh doanh TMĐT, có thể phát sinh thu nhập từ 2 chiều. Tức là các tổ chức, cá nhân sống tại Việt Nam có thể thông qua các trang mạng (Google, Facebook) để thực hiện quảng cáo, hoặc phối hợp ký kết các hợp đồng, thông qua đó để kinh doanh thì phải có nghĩa vụ trả một khoản tiền cho các trang mạng này. Như vậy là phát sinh khoản thu nhập từ phía Việt Nam cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài.
Với trường hợp này, theo quy định của pháp luật, thì các tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập (tại Việt Nam) phải thực hiện khấu trừ thuế trước khi trả cho các tổ chức, cá nhân có trang mạng TMĐT (nước ngoài). Ngược lại, thông qua các trang mạng này, các tổ chức hoặc cá nhân tại Việt Nam cũng có thể có những khoản thu nhập từ các trang mạng này khi cung cấp các dịch vụ cho các trang TMĐT.
Theo quy định của Luật Quản lý thuế, các tổ chức, cá nhân có phát sinh thu nhập từ các trang mạng này phải thực hiện kê khai và nộp thuế theo quy định pháp luật thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
Theo thống kê thời gian qua Tổng cục Thuế cũng đã tiến hành rà soát, phát hiện có hơn 14.000 tài khoản có hoạt động kinh doanh TMĐT. Tổng cục Thuế cũng đã có văn bản yêu cầu các cục thuế hướng dẫn, tuyên truyền chính sách pháp luật về thuế cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh TMĐT này hiểu, để thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định.
Yêu cầu cơ quan thuế các cấp tiến hành rà soát, nắm rõ các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh TMĐT, từ đó đôn đốc người nộp thuế có hoạt động kinh doanh TMĐT phải đăng ký kê khai, nộp thuế theo quy định.
Ông Lưu Đức Huy cũng cho biết thêm, sẽ có 2 nội dung quan trọng được chú ý trong công tác biên soạn Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) để tăng cường quản lý của cơ quan chức năng đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức thương mại điện tử.
Đó là kiểm soát hoạt động thanh toán. Ngân hàng thương mại phải có trách nhiệm khấu trừ tiền thuế phát sinh đối với giao dịch TMĐT của các tổ chức nước ngoài có kinh doanh và phát sinh thu nhập từ Việt Nam. Đây là cơ sở pháp lý để sau này Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước có hướng dẫn cho ngân hàng thương mại và các tổ chức cá nhân liên quan triển khai thực hiện.  

   T.Hằng

Hình ảnh

Gọi điện
SMS
Facebook Chat