Dịch vụ

Tư vấn thành lập Văn phòng đại diện Công ty nước ngoài
Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của công ty nước ngoài, được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam để tìm hiểu thị trường và thực hiện một số hoạt động xúc tiến thương mại mà pháp luật Việt Nam cho phép.
Tư vấn gia hạn giấy phép Văn phòng đại diện Công ty nước ngoài
Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực từ 1-5 năm kể từ ngày cấp. Trước khi giấy phép hết hạn trong thời gian 30 ngày, nếu thương nhân nước ngoài vẫn muốn tiếp tục hiện diện thương mại tại Việt Nam thì phải chuẩn bị hồ sơ xin gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam.
Tư vấn thành lập Văn phòng đại diện Công ty nước ngoài
Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của công ty nước ngoài, được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam để tìm hiểu thị trường và thực hiện một số hoạt động xúc tiến thương mại mà pháp luật Việt Nam cho phép.
Tư vấn gia hạn giấy phép Văn phòng đại diện Công ty nước ngoài
Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực từ 1-5 năm kể từ ngày cấp. Trước khi giấy phép hết hạn trong thời gian 30 ngày, nếu thương nhân nước ngoài vẫn muốn tiếp tục hiện diện thương mại tại Việt Nam thì phải chuẩn bị hồ sơ xin gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam.
Tư vấn cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài
Luật Khánh Dương là đơn vị chuyên tư vấn và thực hiện dịch vụ về xin cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài là Nhà quản lý, Chuyên gia, Lao động kỹ thuật tại Việt Nam với phương châm: Chuyên nghiệp – Nhanh chóng – Chính xác – Chi phí thấp. Với gần 10 năm kinh nghiệm, Luật Khánh Dương đã tư vấn, thực hiện dịch vụ xin cấp mới và gia hạn cho hàng ngàn ...
Tư vấn cấp Thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
Luật Khánh Dương là đơn vị chuyên tư vấn và thực hiện dịch vụ về xin cấp Thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam với phương châm: Chuyên nghiệp – Nhanh chóng – Chính xác – Chi phí thấp. Với gần 10 năm kinh nghiệm, Luật Khánh Dương đã tư vấn, thực hiện dịch vụ xin cấp mới và gia hạn cho hàng ngàn Thẻ tạm trú, đáp ứng nhu cầu lao động nước ngoài đến Việt Nam làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước.
Trang: 7  <<  [1]  2   3   4   5   6   >   >> 
fadsf;asdkfjadsf: dich-vu