Thương nhân & VPDD nước ngoài

Tư vấn thành lập Văn phòng đại diện Công ty nước ngoài
Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của công ty nước ngoài, được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam để tìm hiểu thị trường và thực hiện một số hoạt động xúc tiến thương mại mà pháp luật Việt Nam cho phép.
Tư vấn gia hạn giấy phép Văn phòng đại diện Công ty nước ngoài
Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực từ 1-5 năm kể từ ngày cấp. Trước khi giấy phép hết hạn trong thời gian 30 ngày, nếu thương nhân nước ngoài vẫn muốn tiếp tục hiện diện thương mại tại Việt Nam thì phải chuẩn bị hồ sơ xin gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam.
Trang: 1  <<  [1]  >> 
fadsf;asdkfjadsf: dich-vu-doanh-nghiep-vpdd-nuoc-ngoai