Quyền miễn trừ trách nhiệm

Quyền miễn trừ là quyền từ chối trách nhiệm và không phải chịu trách nhiệm của Dương & Partners (dưới đây gọi là “chúng tôi”) đối với bất cứ tổ chức, cá nhân nào truy cập, sử dụng, dẫn chiếu, tham khảo cơ sở dữ liệu tại website: http://www.luatkhanhduong.com hoặc những tên miền khác có dẫn đến website này .

Tất cả những người truy cập vào website http://www.luatkhanhduong.comđược coi là mặc nhiên chấp thuận tất cả quy định do duong & Partners đưa ra dưới đây:

- Trong website của chúng tôi có rất nhiều ý kiến tư vấn của Luật sư. Tuy nhiên những ý kiến đó chỉ mang tính tham khảo, không được coi là ý kiến pháp lý chính thức cho những trường hợp cụ thể tại những thời điểm xác định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại (nếu có) do độc giả sử dụng những ý kiến tư vấn đó vào trường hợp cụ thể. Chúng tôi thiết nghĩ người truy cập nên tham vấn ý kiến luật sư của mình hoặc của Dương & Partners trước khi áp dụng hoặc vận dụng pháp luật đối với những trường hợp thực tế tại một thời điểm nhất định.

- Toàn bộ cơ sở dữ liệu lưu trữ tại Website này chỉ có giá trị tham khảo hữu ích đối với người truy cập, do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất cứ độc giả nào sử dụng cơ sở dữ liệu của chúng tôi với bất cứ mục đích nào.

- Chúng  tôi cũng không chịu trách nhiệm đối với các các lỗi, sự cố máy tính, thiết bị mạng do truy cập vào website này tại thời điểm website của chúng tôi bị lỗi kỹ thuật do vô ý, do bị các tổ chức, cá nhân khác xâm hại hoặc phá hoại.

Trân trọng.

fadsf;asdkfjadsf: gioi-thieu-quyen-mien-tru-trach-nhiem