Hỏi đáp pháp luật

Thuế TNCN đối với người nước ngoài
Công ty tôi là công ty của Hàn Quốc do cá nhân có quốc tịch Hàn Quốc đứng tên trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Trang: 1  <<  [1]  >> 
fadsf;asdkfjadsf: hoi-dap-phap-luat