Lao động

STT Tiêu đề SL xem
1 Thủ tục về lao động cho doanh nghiệp mới thành lập 5244
2 Thủ tục khai trình lao động đối với DN có yếu tố nước ngoài 5245
3 Đăng ký cấp sổ lao động 5216
4 Báo cáo danh sách trích ngang người nước ngoài làm việc trong các Doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức 4828
5 Cấp mới giấy phép hoạt động lao động cho người nước ngoài được tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam 4916
6 Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam 4810
7 Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam 4920
8 Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệp 5097
9 Thủ tục hưởng chế độ tai nạn lao động 5112
10 Hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ đang còn quan hệ lao động 4876
11 Hưởng chế độ ốm đau đối với trường hợp người lao động khám chữa bệnh ở trong nước 4963
12 Hưởng chế độ ốm đau cho người lao động khám, chữa bệnh tại nước ngoài 4646
13 Chế độ tử tuất đối với người tham gia BHXH bắt buộc 5233
Trang: 1  <<  [1]  >> 
fadsf;asdkfjadsf: thu-tuc-lao-dong