Thủ tục pháp lý

STT Tiêu đề SL xem
1 Công chứng văn bản phân chia di sản thừa kế 5129
2 Công chứng di chúc 5442
3 Công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế 5173
4 Thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa 5349
5 Thủ tục đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp 5314
6 Thủ tục dăng ký bảo hộ sáng chế 5417
7 Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý 5231
8 Thủ tục đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn 5478
9 Thủ tục cấp lại/cấp phó bản văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp 5376
10 Thủ tục duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp 5512
11 Thủ tục gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp 5381
12 Cấp giấy thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 4964
13 Điều chỉnh, bổ sung giấy phép thành lập Văn phòngđại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 5746
14 Gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 5055
15 Thủ tục thành lập chi nhánh của công ty nước ngoài tại Việt Nam 5206
16 Thủ tục điều chỉnh Giấy phép Chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam 4784
17 Gia hạn Giấy phép hoạt động Chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam 5447
18 Thủ tục chấm dứt hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam 5643
19 Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 5649
20 Thủ tục chuyển nhượng dự án 5476
21 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư 5446
22 Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư (thay đổi người đại diện pháp luật) 5315
23 Gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 5103
24 Thủ tục cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ của Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 4918
25 Đăng ký nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam 5136
26 Thủ tục hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 5318
27 Thủ tục đăng ký thay đổi chủ Doanh nghiệp tư nhân 4874
28 Thủ tục đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh - Doanh nghiệp tư nhân 5258
29 Thủ tục đăng ký đổi tên - Doanh nghiệp tư nhân 5211
30 Thủ tục đăng ký thay đổi trụ sở kinh doanh - Doanh nghiệp tư nhân 5358
Trang: 4  <<  [1]  2   3   4   >   >> 
fadsf;asdkfjadsf: thu-tuc-phap-ly