Thủ tục pháp lý

STT Tiêu đề SL xem
1 Công chứng văn bản phân chia di sản thừa kế 4835
2 Công chứng di chúc 5163
3 Công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế 4880
4 Thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa 5035
5 Thủ tục đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp 5042
6 Thủ tục dăng ký bảo hộ sáng chế 5130
7 Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý 4957
8 Thủ tục đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn 5234
9 Thủ tục cấp lại/cấp phó bản văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp 5112
10 Thủ tục duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp 5224
11 Thủ tục gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp 5085
12 Cấp giấy thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 4762
13 Điều chỉnh, bổ sung giấy phép thành lập Văn phòngđại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 5459
14 Gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 4841
15 Thủ tục thành lập chi nhánh của công ty nước ngoài tại Việt Nam 4980
16 Thủ tục điều chỉnh Giấy phép Chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam 4595
17 Gia hạn Giấy phép hoạt động Chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam 5171
18 Thủ tục chấm dứt hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam 5395
19 Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 5311
20 Thủ tục chuyển nhượng dự án 5220
21 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư 5200
22 Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư (thay đổi người đại diện pháp luật) 5037
23 Gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 4832
24 Thủ tục cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ của Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 4709
25 Đăng ký nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam 4923
26 Thủ tục hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 4994
27 Thủ tục đăng ký thay đổi chủ Doanh nghiệp tư nhân 4645
28 Thủ tục đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh - Doanh nghiệp tư nhân 4973
29 Thủ tục đăng ký đổi tên - Doanh nghiệp tư nhân 4914
30 Thủ tục đăng ký thay đổi trụ sở kinh doanh - Doanh nghiệp tư nhân 5027
Trang: 4  <<  [1]  2   3   4   >   >> 
fadsf;asdkfjadsf: thu-tuc-phap-ly