Thủ tục pháp lý

STT Tiêu đề SL xem
1 Công chứng văn bản phân chia di sản thừa kế 4486
2 Công chứng di chúc 4793
3 Công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế 4517
4 Thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa 4684
5 Thủ tục đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp 4706
6 Thủ tục dăng ký bảo hộ sáng chế 4812
7 Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý 4630
8 Thủ tục đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn 4925
9 Thủ tục cấp lại/cấp phó bản văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp 4808
10 Thủ tục duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp 4889
11 Thủ tục gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp 4728
12 Cấp giấy thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 4498
13 Điều chỉnh, bổ sung giấy phép thành lập Văn phòngđại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 5123
14 Gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 4558
15 Thủ tục thành lập chi nhánh của công ty nước ngoài tại Việt Nam 4697
16 Thủ tục điều chỉnh Giấy phép Chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam 4387
17 Gia hạn Giấy phép hoạt động Chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam 4846
18 Thủ tục chấm dứt hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam 5068
19 Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 4941
20 Thủ tục chuyển nhượng dự án 4931
21 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư 4881
22 Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư (thay đổi người đại diện pháp luật) 4711
23 Gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 4591
24 Thủ tục cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ của Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 4471
25 Đăng ký nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam 4692
26 Thủ tục hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 4677
27 Thủ tục đăng ký thay đổi chủ Doanh nghiệp tư nhân 4353
28 Thủ tục đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh - Doanh nghiệp tư nhân 4633
29 Thủ tục đăng ký đổi tên - Doanh nghiệp tư nhân 4578
30 Thủ tục đăng ký thay đổi trụ sở kinh doanh - Doanh nghiệp tư nhân 4682
Trang: 4  <<  [1]  2   3   4   >   >> 
fadsf;asdkfjadsf: thu-tuc-phap-ly