Bản tin Chính trị - Xã hội

Đề xuất bỏ công chứng hợp đồng mua bán nhà
Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Bộ Tư pháp đề xuất những nội dung sửa đổi Luật Nhà ở, trong đó có đề nghị bãi bỏ thủ tục công chứng đối với 7 loại hợp đồng về nhà ở, nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan.
Trang: 1  <<  [1]  >> 
fadsf;asdkfjadsf: tin-tuc-ban-tin-chinh-tri-xa-hoi