Tư vấn tạm ngừng hoạt động

Nội dung công việc do các luật sư và các chuyên viên pháp lý của chúng tôi trực tiếp tiến hành:

1. Tư vấn các quy định của pháp luật về tạm ngừng hoạt động kinh doanh

 • Tư vấn điều kiện tạm ngừng hoạt động;
 • Tư vấn về thời gian tối thiểu được tạm ngừng hoạt động và thời gian tối đa tạm ngừng kinh doanh;
 • Tư vấn thủ tục thông báo tạo ngừng hoạt động;
 • Tư vấn về trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp trong thời gian tạm ngừng;
 • Tư vấn giải trình lý do tạm ngừng hoạt động;
 • Các nội dung khác có liên quan.

2. Hoàn thiện hồ sơ tạm ngừng hoạt động kinh doanh

 • Tư vấn, hoàn thiện Biên bản họp về việc tạm ngừng hoạt động;
 • Quyết định về việc tạm ngừng hoạt động;
 • Thông báo tạm ngừng hoạt động;
 • Giấy ủy quyền;
 • Các giấy tờ khác có liên quan.

3. Đại diện khách hàng tiến hành các thủ tục tạm ngừng tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Cụ thể:

 • Tiến hành thủ tục nộp hồ sơ tạm ngừng hoạt động tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 • Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;
 • Nhận thông báo chấp nhận tạm dừng hoạt động;
 • Tiến hành thủ tục thông báo tạm ngừng hoạt động tại cơ quan thuế có thẩm quyền.

Mọi yêu cầu dịch vụ, xin liên hệ:
ĐT: (08) 224 220 55 - 0902 009 412 - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com
           luatsulinh@yahoo.com


Dịch vụ khác: