Tư vấn Chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một trong những hình thức của tái cấu trúc doanh nghiệp, dịch vụ tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của Duong & Partners với thời gian nhanh chóng, hiệu quả cao, sự đảm bảo về pháp lý sẽ mang đem lại sự thuận lợi và nhiều sự lựa chọn cho nhu cầu kinh doanh của quý Doanh nghiệp.

1. Tư vấn các quy định của pháp luật về chuyển đổi loại hình công ty

 • Tư vấn chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần;
 • Tư vấn chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn;
 • Tư vấn chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
 • Tư vấn chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên thành công ty cổ phần;
 • Tư vấn chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 • Tư vấn chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn.

2. Các bước thực hiện chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp

Bước 1: Xây dựng phương án thực hiện công việc

Công việc của Duong & Partners

 • Đánh giá công việc thông qua yêu cầu của quý Doanh nghiệp;
 • Lên phương án chi tiết thực hiện công việc và biểu phí thực hiện;
 • Thông báo nội dung cho Doanh nghiệp.

Công việc của Doanh nghiệp

 • Tham khảo quy trình, biểu phí thực hiện;
 •  Xác nhận yêu cầu thực hiện công việc qua mail hay gặp trực tiếp.

 Bước 2: Thống nhất hợp đồng dịch vụ pháp lý tư vấn

Trên cơ sở phương án, biểu phí và sự thống nhất nội dung và các giai đoạn thực hiện, hai bên tiến hành ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý tư vấn.

Bước 3: Thực hiện phương án chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Các nội dung hai bên sẽ trao đổi

 • Thủ tục thông qua nội dung chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Thời hạn và điều kiện chuyển tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của doanh nghiệp được chuyển đổi thành tài sản, cổ phần, trái phiếu, phần vốn góp của doanh nghiệp chuyển đổi;
 • Phương án sử dụng lao động;
 • Thời hạn thực hiện chuyển đổi;
 • Thống nhất nội dung điều lệ công ty chuyển đổi.

3. Hoàn thiện hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

 • Biên bản họp về việc chuyển đổi;
 • Quyết định về việc chuyển đổi;
 • Soạn thảo các giấy tờ: Giấy đề nghị chuyển đổi, Danh sách thành viên/cổ đông, Điều lệ công ty
 • Các tài liệu cần thiết khác.

4. Duong & Partners đại diện thực hiện các thủ tục chuyển đổi

 • Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 • Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp;
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 • Tiến hành thủ tục đăng ký khắc dấu và thông báo mẫu dấu tại cơ quan có thẩm quyền;
 • Tiến hành các thủ tục tại cơ quan thuế.

5. Cam kết dịch vụ sau thành lập

 • Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho công ty phù hợp với nội dung thay đổi;
 • Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;
 • Hướng dẫn các thủ tục có liên quan tại trụ sở của Duong & Partners;
 • Giảm  phí dịch vụ các lần tiếp theo.

 

Mọi yêu cầu dịch vụ, xin liên hệ:
ĐT: (08) 224 220 55 - 0902 009 412 - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com
           luatsulinh@yahoo.com

 

Dịch vụ khác: