Tư vấn Hợp nhất Công ty

Là đơn vị tư vấn chuyên về tư vấn về Doanh nghiệp - Đầu tư - Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, Dịch vụ tư vấn hợp nhất công ty của Duong & Partners với thời gian nhanh chóng, hiệu quả cao, sẽ đem đến sự hài lòng cho quý doanh nghiệp.

1. Tư vấn các quy định của pháp luật về hợp nhất công ty

 • Tư vấn thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/ Hội đồng thành viên của từng công ty để thông qua nội dung hợp nhất công ty;
 • Tư vấn chuẩn bị hợp đồng hợp nhất và thông qua các nội dung hợp nhất;
 • Tư vấn thủ tục và điều kiện hợp nhất;
 • Tư vấn phương án sử dụng lao động;
 • Tư vấn thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị hợp nhất thành vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty hợp nhất;
 • Tư vấn thời hạn thực hiện hợp nhất;
 • Tư vấn xây dựng điều lệ công ty hợp nhất;
 • Các nội dung khác có liên quan.

  2. Hoàn thiện hồ sơ thành lập công ty

 • Biên bản, Quyết định của Hội đồng thành viên/ Đại hội đồng cổ đông về việc hợp nhất;
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các Công ty bị hợp nhất;
 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;
 • Danh sách thành viên/ cổ đông;
 • Điều lệ công ty;
 • Các tài liệu cần thiết khác.

  3. Đại diện thực hiện các thủ tục:

 • Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 • Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp;
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 • Tiến hành thủ tục đăng ký khắc dấu và thông báo mẫu dấu tại cơ quan có thẩm quyền;
 • Tiến hành các thủ tục tại cơ quan thuế.

4. Cam kết dịch vụ sau thành lập công ty

 • Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho công ty phù hợp với nội dung thay đổi;
 • Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;
 • Hướng dẫn các thủ tục có liên quan tại trụ sở của Duong & Partners;
 • Giảm  phí dịch vụ lần tiếp theo.

Mọi yêu cầu dịch vụ, xin liên hệ:
ĐT: (08) 224 220 55 - 0902 009 412 - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com
           luatsulinh@yahoo.com

 

Dịch vụ khác: