Tư vấn Tách Công ty

Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản của công ty hiện có để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại; chuyển một phần quyền và nghĩa vụ của công ty bị tách sang công ty được tách mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

Là đơn vị tư vấn chuyên về tư vấn về Doanh nghiệp - Đầu tư - Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, Dịch vụ tư vấn tách công ty của Duong & Partners với thời gian nhanh chóng, hiệu quả cao, sẽ đem đến sự hài lòng cho quý doanh nghiệp.
 
1. Tư vấn các quy định của pháp luật về tách công ty

 • Tư vấn thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/ Hội đồng thành viên để thông qua nội dung tách công ty;
 • Tư vấn phương án sử dụng lao động;
 • Tư vấn định giá tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách;
 • Tư vấn thời hạn thực hiện tách công ty;
 • Tư vấn nội dung điều lệ công ty mới được thành lập.

2. Hoàn thiện hồ sơ thành lập công ty

 • Biên bản họp Hội đồng thành viên/ Đại hội đồng cổ đông về việc tách công ty;
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty bị tách;
 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;
 • Danh sách thành viên/cổ đông;
 • Điều lệ công ty;
 • Các tài liệu cần thiết khác.

3. Đại diện thực hiện các thủ tục

 • Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 • Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp;
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 • Tiến hành thủ tục đăng ký khắc dấu và thông báo mẫu dấu tại cơ quan có thẩm quyền;  
 • Tiến hành các thủ tục tại cơ quan thuế.

4. Cam kết dịch vụ sau thành lập công ty

 • Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho công ty phù hợp với nội dung thay đổi;
 • Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu DN;
 • Hướng dẫn các thủ tục có liên quan tại trụ sở của Duong & Partners;
 • Giảm  phí dịch vụ lần tiếp theo.

Mọi yêu cầu dịch vụ, xin liên hệ:
ĐT: (08) 224 220 55 - 0902 009 412 - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com
           luatsulinh@yahoo.com

Dịch vụ khác: