Tư vấn Thay đổi Đăng ký Kinh doanh

Là  đơn vị tư vấn chuyên về tư vấn Doanh nghiệp - Đầu tư - Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, Duong & Partners cung cấp nhiều dịch vụ tư vấn pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp với thời gian nhanh chóng, hiệu quả cao.

Hiện nay, Duong & Partners đang cung cấp dịch vụ tư vấn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh cho các Doanh nghiệp. Nội dung công việc do các luật sư và các chuyên viên pháp lý của chúng tôi trực tiếp tiến hành.

1. Tư vấn các quy định của pháp luật đối với từng nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Tư vấn thay đổi tên công ty bằng tiếng Việt;
 • Tư vấn thay đổi tên công ty bằng tiếng Anh;
 • Tư vấn thay đổi tên công ty viết tắt;
 • Tư vấn thay đổi địa chỉ trụ sở chính;
 • Tư vấn thay đổi số điện thoại, Fax, Email, Website;
 • Tư vấn giảm ngành nghề kinh doanh;
 • Tư vấn bổ sung ngành nghề kinh doanh;
 • Tư vấn thay đổi vốn điều lệ;
 • Tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Tư vấn thay đổi thành viên, cổ đông của công ty;
 • Tư vấn thay đổi chi nhánh công ty;
 • Tư vấn thay đổi văn phòng đại diện;
 • Tư vấn thay đổi địa điểm kinh doanh;
 • Các nội dung khác có liên quan.

2. Hoàn thiện hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Biên bản họp về việc thay đổi đăng ký kinh doanh;
 • Quyết định về việc thay đổi đăng ký kinh doanh;
 • Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh;
 • Thông báo lập Sổ đăng ký thành viên/ Sổ cổ đông;
 • Giấy ủy quyền;
 • Ngoài ra, đối với từng nội dung thay đổi sẽ có thêm các văn bản khác có liên quan;

3. Đại diện thực hiện các thủ tục

 • Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 • Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp;
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 • Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và thông báo mẫu dấu (nếu việc thay đổi đăng ký kinh doanh dẫn đến thay đổi dấu pháp nhân);

4. Cam kết sau thay đổi

 • Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho Doanh nghiệp phù hợp với nội dung thay đổi;
 • Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;
 • Hướng dẫn các thủ tục có liên quan tại trụ sở của Duong & Partners;
 • Giảm  phí dịch vụ lần tiếp theo.

Mọi yêu cầu dịch vụ, xin liên hệ:
ĐT: (08) 224 220 55 - 0902 009 412 - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com
           luatsulinh@yahoo.com

 

 

Dịch vụ khác: