Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

 Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam có nhu cầu điều chỉnh nội dung đăng ký trong Giấy chứng nhận đầu tư, Duong & Partners sẽ tư vấn các nội dung có liên quan để giúp quý vị thực hiện được công việc của mình.

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu tư vấn

Sau khi nhận được yêu cầu tư vấn của nhà đầu tư, chúng tôi sẽ tiến hành tìm hiểu và xác nhận yêu cầu. Các luật sư của Duong & Partners làm việc với nhà đầu tư qua điện thoại, email hoặc gặp gỡ trực tiếp để trao đổi các nội dung cần tư vấn và thực hiện.
 
Bước 2: Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và hồ sơ pháp lý của nhà đầu tư

 • Trên cơ sở các yêu cầu tư vấn và hồ sơ pháp lý cũng như tài liệu liên quan của nhà đầu tư cung cấp, các luật sư của chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc.
 • Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc thay đổi nội dung giấy chứng nhận đầu tư, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu.
 • Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.

  Bước 3: Đại diện thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

 • Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi nội dung giấy Giấy chứng nhận đầu tư.
 • Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;
 • Nhận Giấy chứng nhận đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 • Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu (nếu việc điều chỉnh dẫn đến phải đổi dấu pháp nhân)
 • Nhận con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu tại cơ quan có thẩm quyền.

  Các giấy tờ và thông tin nhà đầu tư cần cung cấp

 • Nội dung yêu cầu thay đổi, điều chỉnh dự án;  
 • Giấy chứng nhận đầu tư (bản sao có chứng thực);
 • Điều lệ Công ty (bản sao);
 • Các giấy tờ có liên quan.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi.
------------------------------------------------------------
Email: contact@luatkhanhduong.com
Tel: 0902 009 412 - 0986 708 677

Các dịch vụ khác:

-   Tư vấn dự án – lập dự án đầu tư
-    Xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư