Tư vấn Dự án - Lập Dự án đầu tư

Dịch vụ tư vấn dự án - lập dự án đầu tư của chúng tôi sẽ đem lại cho quý vị sự an tâm về chất lượng và sự đảm bảo về pháp lý. Nội dung công việc các luật sư của Duong & Partners cam kết tiến hành:

Bước 1: Tư vấn các quy định pháp luật Việt nam và tư vấn các vấn đề khác có liên quan

Tư vấn các quy định của pháp luật về đầu tư

 • Tư vấn về pháp luật, chủ trương, chính sách đầu tư của Việt Nam nói chung, và các chính sách pháp luật liên quan đến từng lĩnh vực đầu tư cụ thể của nhà đầu tư, lập dự án đầu tư;
 • Dự báo những biến động của chính sách và pháp luật có khả năng ảnh hưởng đến dự án đầu tư của nhà đầu tư;
 • Hỗ trợ tìm địa điểm dự án.

Tư vấn cụ thể cho nhà đầu tư

 • Tính khả thi của dự án đầu tư;
 • Các điều kiện pháp lý áp dụng cho dự án đầu tư trong từng trường hợp cụ thể;
 • Các ưu đãi đầu tư được áp dụng;
 • Các rủi ro cho dự án có thể phát sinh từ hệ thống pháp luật Việt Nam và từ các biến động kinh tế - xã hội và thị trường;
 • Thời gian chuẩn bị cần thiết để nhà đầu tư có thể chính thức thực hiện công việc kinh doanh;
 • Các phương án đầu tư thích hợp nhất đảm bảo chiến lược kinh doanh của nhà đầu tư và đáp ứng các quy định của pháp luật.

Bước 2: Các công việc Duong & Partners tiến hành

Chúng tôi tư vấn và giúp nhà đầu tư soạn thảo và chuẩn bị các tài liệu và hoàn tất các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật như:

 • Thực hiện hoạt động thuê đất, thuê văn phòng;
 • Tư vấn pháp luật lao động và tuyển dụng;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý khác liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam và nước sở tại như:
 • Chuyển nhượng vốn;
 • Chuyển đổi hình thức đầu tư, tăng/ giảm vốn, mở rộng chức năng;
 • Các thủ tục ưu đãi đầu tư như: ưu đãi thuế, hoàn thuế, miễn giảm thuế, miễn giảm tiền thuê đất;
 • Đăng ký tỷ lệ nội địa hóa, quyết  toán vốn đầu tư, thuế, hợp đồng, tranh chấp kinh tế và dân sự, sở hữu trí tuệ;
 • Soạn thảo nội qui, quy chế, thỏa ước lao động tập thể, chuyển giao công nghệ;
 • Thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và nước ngoài.
 • Đăng ký Giấy phép tạm trú và thường trú dài hạn ở Việt Nam cho nhà dầu tư;
 • Đăng ký Giấy phép lao động cho chuyên gia, lao động cấp cao là người nước ngoài tại Việt Nam.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi.
------------------------------------------------------------
Email: contact@luatkhanhduong.com
Tel: 0902 009 412  - 0986 708 677

 

Các dịch vụ khác: