Tư vấn và xử lý nợ khó đòi

Với kiến thức pháp luật và kinh nghiệm thực tiễn, các luật sư của Duong & Partners luôn nỗ lực tìm kiếm các giải pháp giải quyết tranh chấp hiệu quả, an toàn về mặt pháp lý. Duong & Partners luôn ưu tiên các giải pháp thu hồi nợ mà không phải qua thủ tục tố tụng và tự hào về kinh nghiệm chuyên sâu của các luật sư trước các tòa án các cấp tại Việt Nam. Nhờ vào các lợi thế của mình, các luật sư của chúng tôi sẽ thay mặt khách hàng, từ cá nhân cho đến các công ty trong và ngoài nước tham gia trong nhiều vấn đề khác nhau như: thu hồi nợ quá hạn, buộc thi hành đối với phán quyết hoặc quyết định của trọng tài hoặc tòa án ở trong và ngoài nước, phục hồi vốn, tài sản, bất động sản, nợ thuê tài chính, nợ thuê máy móc, phá sản và giải thể công ty, tranh chấp về quyền ưu tiên giữa các chủ nợ, thực hiện các thủ tục tố tụng. 

Kinh doanh là công việc lúc nào cũng ẩn chứa nhiều rủi ro. Các luật sư của  Duong & Partners sẽ trợ giúp khách hàng đánh giá lại các vấn đề một cách toàn diện và đưa ra những giải pháp pháp lý giúp khách hàng đạt được mục đích kinh doanh của mình. 

Mọi yêu cầu dịch vụ, xin liên hệ:
ĐT: (08) 224 220 55 - 0902 009 412 - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com
           luatsulinh@yahoo.com

 

Dịch vụ khác:

1/ Tư vấn thành lập công ty

2/ Tư vẫn thay đổi đăng ký kinh doanh

3/ Tư vấn đầu tư nước ngoài

4/ Pháp luật di chúc thừa kế

5/ Tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình

6/ Tư vấn pháp lý cho Việt kiều - người nước ngoài