Li – xăng / chuyển nhượng

             

 

 

 

 

 

Cùng với hoạt động xác lập quyền thì li –xăng/chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ là một trong các quyền lợi gắn liền với hoạt động của doanh nghiệp.

Dịch vụ của Duong & Partners trong lĩnh vực tư vấn li – xăng/chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ

 • Tư vấn trong việc thương lượng, soạn thảo và tiến hành thủ tục ghi nhận các hợp đồng chuyển nhượng và hợp đồng li-xăng liên quan tới các đối tượng sở hữu trí tuệ như: sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, bản quyền và chuyển giao công nghệ;
 • Đại diện cho khách hàng thực hiện các thủ tục đăng ký, phê duyệt các hợp đồng li –xăng, chuyển nhượng các đối tượng sở hữu trí tuệ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

 

Mọi yêu cầu dịch vụ, xin liên hệ:
ĐT: 0902 009 412 - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com
           luatsulinh@yahoo.com.vn

Dịch vụ khác:

 1. Tư vấn pháp luật về Sở hữu trí tuệ
 2. Tư vấn đăng ký Nhãn hiệu hàng hóa
 3. Sáng chế - Giải pháp hữu ích
 4. Xử lý vi phạm quyền Sở hữu trí tuệ
 5. Khiếu nại về sở hữu trí tuệ
 6. Nhượng quyền thương mại
 7. Quyền tác giả /Quyền liên quan
 8. Kiểu dáng công nghiệp
 9. Tư vấn đỊnh giá thương hiệu