Tư vấn pháp luật về Sở hữu trí tuệ

Duong & Partners cung cấp tới quý khách hàng dịch vụ tư vấn pháp luật về Sở hữu trí tuệ với các giải pháp dịch vụ hoàn hảo nhất, khi sử dụng dịch vụ tư vấn này khách hàng được tư vấn về các lĩnh vực liên quan đến Sở hữu Trí tuệ, các công ước quốc tế về Sở hữu trí tuệ, các quy định về bảo hộ quyền tác giả, bảo hộ kiểu dáng, nhãn hiệu hàng hóa, các dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp thương mại liên quan đề Nhãn hiệu, kiểu dáng...

Trọng tâm các lĩnh vực cụ thể sau

1. Tư vấn thủ tục đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu, logo, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Thủ tục đăng ký nhãn hiệu, logo, biểu trưng, kiểu dáng công nghiệp, phát minh sáng chế, giải pháp hữu ích có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam.

3. Thủ tục giám định, đánh giá mức độ vi phạm pháp luật sở hữu trí tuệ và phân tích thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra.

4. Thủ tục đại diện thương hiệu, ủy quyền giải quyết tranh chấp nhãn hiệu, thương hiệu tại Việt Nam.

5. Tư vấn giải pháp xây dựng và quản trị nhãn hiệu, thương hiệu. 

6. Tư vấn pháp luật quốc tế về Sở hữu trí tuệ và các điều khoản về Sở hữu trí tuệ mà Việt Nam tham gia công nhận và ký kết.

Mọi yêu cầu dịch vụ, xin liên hệ:
ĐT: 0902 009 412 - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com
    luatsulinh@yahoo.com.vn

Dịch vụ khác:

  1. Tư vấn đăng ký Nhãn hiệu hàng hóa
  2. Sáng chế - Giải pháp hữu ích
  3. Xử lý vi phạm quyền Sở hữu trí tuệ
  4. Khiếu nại về sở hữu trí tuệ
  5. Nhượng quyền thương mại
  6. Quyền tác giả /Quyền liên quan
  7. Li – xăng / chuyển nhượng
  8. Kiểu dáng công nghiệp
  9. Tư vấn đỊnh giá thương hiệu