Khiếu nại về sở hữu trí tuệ

Khiếu nại liên quan đến việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ là nhằm đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ của khách hàng được bảo hộ phù hợp với các qui định của pháp luật hiện hành trước các quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

 

Dịch vụ của Duong & Partners trong lĩnh vực tư vấn khiếu nại

 • Khiếu nại các quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ;
 • Phản đối Đơn xin cấp Văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ;
 • Phản đối các quyết định cấp Văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

 

Mọi yêu cầu dịch vụ, xin liên hệ:
ĐT: 0902 009 412 - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com
           luatsulinh@yahoo.com.vn

Dịch vụ khác:

 1. Tư vấn pháp luật về Sở hữu trí tuệ
 2. Tư vấn đăng ký Nhãn hiệu hàng hóa
 3. Sáng chế - Giải pháp hữu ích
 4. Xử lý vi phạm quyền Sở hữu trí tuệ
 5. Nhượng quyền thương mại
 6. Quyền tác giả /Quyền liên quan
 7. Li – xăng / chuyển nhượng
 8. Kiểu dáng công nghiệp
 9. Tư vấn đỊnh giá thương hiệu