Xử lý vi phạm quyền Sở hữu trí tuệ

Xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ là một trong những nội dung hết sức quan trọng nhằm đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ được thực thi một cách có hiệu quả nhất và bảo vệ quyền lợi tối đa cho chủ sở hữu quyền.

 

Dịch vụ của Duong & Partners trong lĩnh vực tư vấn xử lý vi phạm

 • Yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định và kết luận về các hành vi vi phạm quyền của các đối tượng sở hữu trí tuệ;
 • Yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm;
 • Yêu cầu các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm;
 •  Tham gia tố tụng với tư cách luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng liên quan đến sở hữu trí tuệ tại Toà án có thẩm quyền.

Mọi yêu cầu dịch vụ, xin liên hệ:
ĐT: 0902 009 412 - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com
           luatsulinh@yahoo.com.vn

Dịch vụ khác:

 1. Tư vấn pháp luật về Sở hữu trí tuệ
 2. Tư vấn đăng ký Nhãn hiệu hàng hóa
 3. Sáng chế - Giải pháp hữu ích
 4. Khiếu nại về sở hữu trí tuệ
 5. Nhượng quyền thương mại
 6. Quyền tác giả /Quyền liên quan
 7. Li – xăng / chuyển nhượng
 8. Kiểu dáng công nghiệp
 9. Tư vấn đỊnh giá thương hiệu