Đăng ký mã số thuế

Mục đích: Nhằm quản lý nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp.
 
Đối tượng: Tất cả các doanh nghiệp và cá nhân có thu nhập.
 
Nơi nộp hồ sơ
- Đối với các Doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức sản xuất kinh doanh và dịch vụ nộp hồ sơ tại: Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Đối với các cá nhân, hộ kinh doanh: Chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
 
Hồ sơ đăng ký

Đối với các tổ chức hoạt động kinh doanh (trừ các đơn vị trực thuộc)

 • Tờ khai đăng ký thuế và các bảng kê kèm theo (nếu có);
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao có công chứng) hoặc Giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (bản sao);
 • Quyết đinh thành lập (bản sao), nếu có.

Đối với các đơn vị trực thuộc

 • Tờ khai đang ký thuế và các bản kê kèm theo (nếu có);
 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh (bản sao có công chứng) hoặc Giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (bản sao).

Đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ kinh doanh

 • Tờ khai đăng ký thuế;
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng).

Đối với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp nộp thuế tại Việt Nam

 •  Tờ khai đăng ký thuế kèm theo bản kê nhà thầu phụ (nếu có);
 •   Giấy phép hoạt động kinh doanh tại Việt Nam;

Hồ sơ đăng ký mã số thuế đối với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp nộp thuế tại Việt Nam

 • Tờ khai đăng ký thuế kèm theo bản kê các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài mà bên Việt Nam nộp hộ thuế;
 • Hợp đồng ký với nhà thầu nước ngoài (bản trích lục tiếng Việt).

Đối với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh, nộp thuế thông qua bên Việt Nam

 • Tờ khai đăng ký thuế;
 • Hợp đồng ký với bên Việt Nam (bản trích lục tiếng Việt).

Đối với cá nhân nộp thuế thu nhập đối với người có thu nhập cá nhân

 • Tờ khai đăng ký thuế;
 • Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu đối với người nước ngoài (bản sao);

Đối với các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam (có hoàn thuế giá trị gia tăng)

 • Tờ khai đăng ký thuế.

Đối với các tổ chức được uỷ quyền thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật; các chủ dự án, các nhà thầu chính nước ngoài của các dự án ODA

 •  Tờ khai đăng ký thuế.

 Trình tự thủ tục

 • Tổ chức, cá nhân nộp thuế phải đăng ký thuế theo mẫu quy định với cơ quan thuế trong vòng 10 ngày kể từ: ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hoặc ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh trong trường hợp không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; hoặc phát sinh nghĩa vụ thuế trong trường hợp tổ chức, cá nhân nộp thuế là tổ chức, cá nhân không kinh doanh;
 • Cơ quan thuế có trách nhiệm cấp mã số thuế chậm nhất không quá 5 ngày đối với các hồ sơ đăng ký thuế nộp trực tiếp tại các Cục thuế và 10 ngày đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại các Chi cục thuế tính từ ngày nhận được đầy đủ hố sơ đề nghị cấp mã số thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ do tổ chức, cá nhân nộp thuế kê khai sai sót).

 Các văn bản luật liên quan

- Luật Quản lý thuế và các văn bản liên quan.

Mọi yêu cầu dịch vụ, xin liên hệ:
ĐT: 0902 009 412 - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com
    luatsulinh@yahoo.com.vn

Dịch vụ khác:

1. Danh bạ quan nhà nước
2.Đăng ký hóa đơn tự in
3.Hòa chỉnh sổ sách - Quyết toán năm

4.Tư vấn thủ tục hoàn thuế
5.Tư vấn quy chế tài chính - kế toán
6.Thiết lấp hồ sơ khai thuế
7.Tư vấn hướng dẫn lập hóa đơn chứng từ
8. Dịch vụ tư vấn & thực hiện kế toán hàng tháng