Đăng ký hóa đơn tự in

Trình tự thực hiện hồ sơ

1. Doanh nghiệp soạn thảo công văn gửi Chi cục thuế đề nghị xin xác minh địa điểm kinh doanh tại Chi cục thuế nơi Quản lý DN.

2. Sau khi có văn bản chấp thuận từ cơ quan quản lý thuế trực tiếp, Doanh nghiệp liên hệ nhà in để có mẫu hóa đơn tự in của công ty.

3. Doanh nghiệp sau khi có mẫu hóa đơn hợp lệ tiến hành phát hành hóa đơn theo quy định và lưu 01 bộ hóa đơn mẫu tại doanh nghiệp. 

Mọi yêu cầu dịch vụ, xin liên hệ:
ĐT: 0902 009 412 - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com
    luatsulinh@yahoo.com.vn

Dịch vụ khác:

1. Danh bạ quan nhà nước
2. Đăng ký mã số thuế
3.Hòa chỉnh sổ sách - Quyết toán năm

4.Tư vấn thủ tục hoàn thuế
5.Tư vấn quy chế tài chính - kế toán
6.Thiết lấp hồ sơ khai thuế
7.Tư vấn hướng dẫn lập hóa đơn chứng từ
8. Dịch vụ tư vấn & thực hiện kế toán hàng tháng