Dịch vụ tư vấn và thực hiện kế toán hàng tháng

 Một phần không thể thiếu của công tác kế toán là báo cáo thuế hàng tháng. Duong & Partners tư vấn pháp luật thuế và nhận thực hiện báo cáo thuế cho quý doanh nghiệp bằng các phần mềm kế toán.

 

 

Các nội dung và công việc Duong & Partners thực hiện

I. Báo cáo thuế hàng tháng

1.       Lập và nộp báo cáo thuế hàng tháng tại cơ quan thuế;
2.       Lập và nộp báo cáo thống kê;
3.       Lập và nộp tờ khai quý tại cơ quan thuế;
4.       Đại diện doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuế;
5.       Tư vấn các vấn đề liên quan đến hồ sơ thuế.

II. Kế toán hàng tháng      

Kế toán tháng

1.       Lập và nộp các loại hồ sơ, giấy tờ theo yêu cầu của cơ quan thuế;
2.       Hướng dẫn viết hóa đơn và lập các loại chứng từ theo quy định;
3.       Cử nhân viên đến tận nơi nhận hóa đơn - chứng từ;
4.      Thiết lập tờ khai thuế GTGT hàng tháng bằng phần mềm kê khai thuế;
5.       Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn;
6.       Báo cáo hoá đơn chứng từ mua vào, bán ra, cân đối chứng từ mua vào, bán ra;
7.       In  phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất, theo chứng từ gốc của đơn vị;
8.       Phân loại, sắp xếp chứng từ theo tháng;
9.       In báo cáo mang đến tận nơi doanh nghiệp ký và nộp tại chi cục thuế quận/huyện;
10.   Lập và nộp báo cáo thống kê;
11.   Thông báo số thuế GTGT phải nộp trong kỳ cho doanh nghiệp;
12.   Cân đối, kiểm tra chứng từ hóa đơn mua vào - bán ra;
13.   Hoàn chỉnh và in các loại sổ sách kế toán theo quy định hiện hành;
14.   Cử người trực tiếp làm việc với cơ quan thuế;
15.   Thường xuyên tư vấn những vấn đề thuế và các vấn đề liên quan khác;

Đứng tên kế toán trưởng theo quy định của cơ quan thuế

1.       Bổ nhiệm và bổ túc hồ sơ kế toán trưởng đến cơ quan thuế;
2.       Ký tên kế toán trưởng trên báo cáo và sổ kế toán cho doanh nghiệp;
3.       Thay mặt đơn vị xủ lý các vấn đề liên quan đến thuế khi có yêu cầu.

Quyết toán năm

1.       Lập quyết toán thuế, báo cáo tài chính cuối năm gởi các cơ quan chức năng;
2.       Lập và gởi các loại báo cáo thống kê;
3.       Đăng ký các loại hồ sơ cho năm mới.

IV. Cam kết trong quá trình thực hiện dịch vụ

1.       Đảm bảo tính chính xác về nội dung công việc;
2.       Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;
3.       Hướng dẫn các thủ tục khác có liên quan;
4.       Tư vẫn miễn phí các vấn đề liên quan;

Mọi yêu cầu dịch vụ, xin liên hệ:
ĐT: 0902 009 412 - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com
    luatsulinh@yahoo.com.vn

Dịch vụ khác:

1.Đăng ký mã số thuế
2.Đăng ký hóa đơn tự in
3.Hòa chỉnh sổ sách - Quyết toán năm

4.Tư vấn thủ tục hoàn thuế
5.Tư vấn quy chế tài chính - kế toán
6.Thiết lấp hồ sơ khai thuế
7.Tư vấn hướng dẫn lập hóa đơn chứng từ
8. Danh bạ cơ quan nhà nước