Tư vấn cấp giấy phép quảng cáo trên truyền hình

Duong & Partners  là đơn vị tư vấn chuyên nghiệp trong các lĩnh vực tư vấn Doanh nghiệp, tư vấn đầu tư, tư vấn sở hữu trí tuệ, với kinh nghiệm pháp lý và mối quan hệ của mình, chúng tôi xin được giới thiệu tới rộng rãi Quý khách hàng về điều kiện, thủ tục xin cấp Giấy phép quảng cáo truyền hình. Từ tư vấn cho đến hoàn thiện hồ sơ, nộp hồ sơ và nhận chứng nhận đều được các luật sư, chuyên viên pháp lý nhiều kinh nghiệm của chúng tôi thực hiện một cách chính xác, chuyên nghiệp và hoàn hảo nhất. 

Thủ tục quảng cáo trên truyền hình bao gồm các loại hình quảng cáo sau: Thủ tục quảng cáo thuốc trên truyền hình, Thủ tục quảng cáo thực phẩm trên truyền hình, Thủ tục quảng cáo mỹ phẩm trên truyền hình, quảng cáo trang thiết bị y tế trên truyền hình, quảng cáo dược phẩm và thực phẩm chức năng trên truyền hình,
I.HỒ SƠ XIN GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO TRUYỀN HÌNH GỒM:
1. Hồ sơ xin quảng cáo thực phẩm gồm:

 • Bản sao giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo (cho các sản phẩm) trước đây;
 • Giấy công bố vệ sinh an toàn thực phẩm của sản phẩm (02 bản sao);
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn TP của nhà máy (02 bản sao);
 • Giấy Đăng ký kinh doanh (02 bản sao);
 • Kịch bản của thước phim quảng cáo (02 bản sao) (đóng dấu treo công ty);
 • 02 Đĩa CD (chèn tên, địa chỉ công ty xin giấy phép quảng cáo).

Thời gian thực hiện: 10 ngày làm việc.

2. Hồ sơ xin quảng cáo dược phẩm (thuốc) gồm:

 • Giấy Đăng ký kinh doanh bản sao công chứng;
 • Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam;
 • Kịch bản của thước phim quảng cáo (02 bản sao) (đóng dấu treo công ty);
 • 02 Đĩa CD (chèn tên, địa chỉ công ty xin giấy phép quảng cáo).

Thời gian thực hiện : 10 ngày làm việc.

3. Hồ sơ quảng cáo trang thiết bị y tế:

 • Giấy Đăng ký kinh doanh bản sao công chứng;
 • Chứng nhận quản lý ISO nhà máy; hoặc bản công bố Phù hợp tiêu chuẩn EC;
 • Giấy phép lưu hành sản phẩm tại nước sở tại (Certyficate Of  Free Sales)
 • Catalog sản phẩm (bản gốc và bản sao dịch tiếng Việt đóng dấu công ty);
 • Đĩa CD quảng cáo;
 • Giấy ủy quyền phân phối hàng hóa hoạc giấy chứng nhận độc quyền;

Thời gian thực hiện : 10 ngày làm việc.

4. Hồ sơ quảng cáo mỹ phẩm:

 • Giấy Đăng ký kinh doanh bản sao công chứng;
 • Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành mỹ phẩm tại Việt Nam;
 • Kịch bản của thước phim quảng cáo (02 bản sao) (đóng dấu treo công ty);
 • 02 Đĩa CD (chèn tên, địa chỉ công ty xin giấy phép quảng cáo).

Thời gian thực hiện: 10 ngày làm việc.

II. Dịch vụ tư vấn thủ tục quảng cáo của Duong & Partners

 • Tư vấn kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng;
 • Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
 • Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc xin cấp Giấy phép quảng cáo truyền hình, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu;
 • Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan;
 • Đại diện liên hệ cơ quan có thẩm quyền(Sở kế hoạch và Đầu tư) để nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép quảng cáo truyền hình.
 • Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của các cơ quan có thẩm quyền, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;
 • Nhận giấy chứng nhận Giấy phép quảng cáo truyền hình tại các cơ quan có thẩm quyền (Sở kế hoạch và Đầu tư).

Mọi yêu cầu dịch vụ, xin liên hệ:
ĐT: 0902 009 412 - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com
           luatsulinh@yahoo.com.vn

Dịch vụ khác:
1. Sàn giao dịch bất động sản
2. Trung tâm ngoại ngữ
3. Xin giấy phép PCCC
4. Xin giấy phép xây dựng
5. Giấy phép kinh doanh khách sạn
6. Vệ sinh an toàn thực phẩm
7. Giấy phép công bố lưu hành mỹ phẩm
8. Giấy phép ICP
9. Giấy phép massage
10. Giấy phép Karaoke