Tư vấn cấp giấy phép đầu tư ra nước ngoài

Thủ tục xin cấp Giấy phép đầu tư ra nước ngoài. Từ tư vấn cho đến hoàn thiện hồ sơ, nộp hồ sơ và nhận chứng nhận đều được các luật sư, chuyên viên pháp lý nhiều kinh nghiệm của chúng tôi thực hiện một cách chính xác, chuyên nghiệp và hoàn hảo nhất.
 
  Dịch vụ tư vấn của Duong & Partners:
1. Tư vấn khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động xin Giấy phép đầu tư ra nước ngoài:

 • Tư vấn các trường hợp doanh nghiệp được đầu tư trực tiếp ra nước ngoài;
 • Tư vấn các điều kiện đầu tư ra nước ngoài;
 • Tư vấn về thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư trực tiếp ra nước ngoài;
 • Tư vấn quy trình cấp giấy chứng nhận đầu tư;
 • Tư vấn hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.

2. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:

 • Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
 • Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc xin Giấy phép đầu tư ra nước ngoài, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu;
 • Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan. 

3. Đại diện khách hàng hoàn tất các thủ tục xin Giấy phép đầu tư ra nước ngoài như:

 • Sau khi ký hợp đồng dịch vụ pháp lý, chúng tôi sẽ tiến hành soạn thảo Hồ sơ xin cấp Giấy phép đầu tư ra nước ngoài cho khách hàng;
 • Đại diện lên Sở Công Thương để nộp Hồ sơ xin cấp Giấy phép đầu tư ra nước ngoài cho khách hàng;
 • Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở Công Thương, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;
 • Nhận giấy Đăng ký kinh doanh tại Sở Công Thương cho khách hàng.

4. Hỗ trợ khách hàng sau khi nhận Giấy phép đầu tư:

Ngoài các dịch vụ nêu trên, sau khi khách hàng nhận được Giấy phép đầu tư ra nước ngoài, chúng tôi vẫn tiếp tục hỗ trợ cho khách hàng một số dịch vụ miễn phí như:

 • Cung cấp văn bản pháp luật miễn phí thường xuyên qua website: www.luatkhanhduong.com
 • Tư vấn miễn phí bằng văn bản qua email.

Mọi yêu cầu dịch vụ, xin liên hệ:
ĐT: 0902 009 412 - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com
           luatsulinh@yahoo.com.vn

Dịch vụ khác:
1. Sàn giao dịch bất động sản
2. Trung tâm ngoại ngữ
3. Xin giấy phép PCCC
4. Xin giấy phép xây dựng
5. Giấy phép kinh doanh khách sạn
6. Vệ sinh an toàn thực phẩm
7. Giấy phép công bố lưu hành mỹ phẩm
8. Giấy phép ICP
9. Giấy phép massage
10. Giấy phép Karaoke
11. Xin giấy phép quảng cáo.