Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ

Duong & Partners - Là nhà tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn luật, đặc biệt trong lĩnh vực vực tư vấn doanh nghiệp, tư vấn đầu tư. Chúng tôi chuyên tư vấn thủ tục thành lập trường học, trung tâm ngoại ngữ, cung cấp hồ sơ xin thành lập trung tâm ngoại ngữ, đại diện khách hàng nộp hồ sơ cho cơ quan nhà nước, vì thế khách hàng sẽ không phải mất thời gian làm thủ tục hành chính.

Dịch vụ tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ của Duong & Partners cụ thể bao gồm:
I.    HỒ SƠ THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ:
1. Tờ trình xin thành lập trung tâm.
2. Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau:

  • Mục đích, yêu cầu thành lập trung tâm;
  • Tên trung tâm, địa chỉ, số điện thoại, email, fax;
  • Dự kiến các chương trình giảng dạy, quy mô học viên trong năm đầu và ba năm tiếp theo;
  • Bản thuyết minh về các điều kiện thành lập trung tâm, trong đó phải có văn bản chứng minh về quyền sở hữu (hoặc hợp đồng thuê) đất, nhà, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của văn phòng; lớp học, phòng thực hành và nguồn tài chính đáp ứng được yêu cầu theo quy định tại Điều 8 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ.
  • Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cơ hữu, thỉnh giảng (họ tên, năm sinh, trình độ chuyên môn, chuyên ngành đào tạo, chức vụ hiện tại, cơ quan công tác);
  • Bản thống kê về cơ sở vật chất, phòng học, phòng thực hành và các trang thiết bị, phương tiện, học liệu.

3. Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm;
4. Bản sao văn bằng, chứng chỉ của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên.


II. CÁC ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ:
Trung tâm ngoại ngữ được thành lập khi có đủ các điều kiện sau:

1. Có nguồn tuyển sinh thường xuyên, ổn định.
2. Có đội ngũ cán bộ quản lý theo quy định tại Điều 14, Điều 16 của Quy chế này.
3. Có đội ngũ giáo viên đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 26 của Quy chế này, đủ khả năng giảng dạy, đảm bảo cho các lớp hoạt động liên tục, đúng lịch của khóa học.
4. Có đủ văn phòng, phòng học, bàn ghế, phòng học tiếng, phòng vi tính với các trang thiết bị học tập đáp ứng yêu cầu về điều kiện thực hiện nội dung, chương trình giảng dạy phần lý thuyết và thực hành của học viên.
5. Có nguồn tài chính tối thiểu đủ để chi cho các hoạt động thường xuyên của Trung tâm trong năm đầu tiên.
6. Có đầy đủ các điều kiện theo quy định về phòng cháy, nổ, vệ sinh môi trường, y tế và an ninh của trung tâm.
    

Mọi yêu cầu dịch vụ, xin liên hệ:
ĐT: 0902 009 412 - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com
           luatsulinh@yahoo.com.vn

Dịch vụ khác:
1. Sàn giao dịch bất động sản
2. Xin giấy phép PCCC
3. Xin giấy phép xây dựng
4. Giấy phép kinh doanh khách sạn
5. Vệ sinh an toàn thực phẩm
6. Giấy phép công bố lưu hành mỹ phẩm
7. Giấy phép ICP
8. Giấy phép massage
9. Giấy phép Karaoke
10. Xin giấy phép quảng cáo.