Đăng ký kết hôn trong nước

 

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp xã

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ; trong trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày.

 Các bước thực hiện

1.    Nộp hồ sơ đăng ký kết hôn tại UBND cấp xã;      
2.    Khi đăng ký kết hôn, hai bên nam, nữ phải có mặt; đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã yêu cầu hai bên cho biết ý muốn tự nguyện kết hôn, nếu hai bên đồng ý kết hôn, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký kết hôn và Giấy chứng nhận kết hôn. Hai bên nam, nữ ký vào Giấy chứng nhận kết hôn và Sổ đăng ký kết hôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho mỗi bên vợ, chồng một bản chính Giấy chứng nhận kết hôn, giải thích cho hai bên về quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình.     
3.     UBND cấp xã cấp Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn được cấp theo yêu cầu của vợ, chồng.

Thành phần hồ sơ
1.    Tờ khai (theo mẫu quy định) và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu;     
2.    Xác nhận tình trạng hôn nhân trong Tờ khai (theo mẫu quy định) hoặc Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.     
         Số bộ hồ sơ: 01
  Điều kiện kết hôn
 Nam nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau: Nam từ hai mươi tuổi trở lên, nữ từ mười tám tuổi trở lên;
Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định, không bên nào được ép buộc, lừa dối bên nào; không ai được cưỡng ép hoặc cản trở;
Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn quy định tại Điều 10 của Luật Hôn nhân gia đình.

Việc kết hôn bị cấm trong những trường hợp sau đây
Người đang có vợ hoặc có chồng;
Người mất năng lực hành vi dân sự;
Giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời;
Giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, bố chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, bố dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;
Giữa những người cùng giới tính.   
Mẫu đơn: Mẫu STP/HT-2006-KH.1

Cơ sở pháp lý
Luật Hôn nhân gia đình;
Nghị định số 158/2005/NĐ-CP;
Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP;   

Mọi yêu cầu dịch vụ, xin liên hệ:
ĐT: 0902 009 412 - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com
    luatsulinh@yahoo.com.vn

Dịch vụ khác:

  1. Tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình
  2. Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Vệt Nam