Luật sư tranh tụng

 

 

 

 

 

Duong & Partners là đơn vị tư vấn chuyên nghiệp trong các lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, đầu tư, bên cạnh đó với đội ngũ luật sư nhiều kinh nghiệm và am hiểu pháp luật, chúng tôi tham gia tranh tụng ở hầu hết các lĩnh vực, đặc biệt là tranh tụng trong lĩnh vực kinh tế (tranh chấp hợp đồng kinh tế, tranh chấp nội bộ DN), thực thi quyền sở hữu trí tuệ, dân sự (tranh chấp đất đai, thừa kế), hôn nhân gia đình (ly hôn, chia tài sản), tranh tụng bào chữa trong vụ án hình sự.

Từ tư vấn cho đến tranh tụng tại tòa án đều được các luật sư nhiều kinh nghiệm của chúng tôi thực hiện một cách cẩn trọng, chính xác, chuyên nghiệp và hoàn hảo nhất.

Mọi yêu cầu tư vấn, xin liên hệ

Điện thoại: 08 224 220 55 

Mobile : 0902 009 412 -  0986 708 677
Email: contac@luatkhanhduong.com

       

Dịch vụ khác:

  1. Luật sư tranh tụng vụ án Lao động
  2. Luật sư tranh tụng vụ án đất đai
  3. Luật sư  bào chữa tranh tụng trong vụ án hình sự
  4. Luật sư tranh tụng trong vụ án dân sự
  5. Luật sư tranh tụng giải quyết tranh chấp nội bộ DN
  6. Luật sư tranh tụng giải quyết trong vụ vụ án kinh doanh thuong mại