Luật sư tranh tụng trong vụ án lao động

Duong & Partners tư vấn, tham gia đại diện khách hàng giải quyết các tranh chấp với người sử dụng lao động hoặc đại diện giải quyết tranh chấp tại tòa án đối với các vụ tranh chấp trong lĩnh vực lao động.

1. Duong & Partners tư vấn, tham gia tranh tụng những tranh chấp về lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án như sau
1.1. Tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động mà Hội đồng hoà giải lao động cơ sở, hoà giải viên lao động của cơ quan quản lý nhà nước về lao động quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoà giải không thành hoặc không giải quyết trong thời hạn do pháp luật quy định, trừ các tranh chấp sau đây không nhất thiết phải qua hoà giải tại cơ sở:

a) Về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động;
b) Về bồi thường thiệt hại giữa người lao động và người sử dụng lao động; về trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động;
c) Giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động;
d) Về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về lao động;
đ) Về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp xuất khẩu lao động.

1.2. Tranh chấp lao động tập thể giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động đã được Hội đồng trọng tài lao động tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giải quyết mà tập thể lao động hoặc người sử dụng lao động không đồng ý với quyết định của Hội đồng trọng tài lao động, bao gồm:

a) Về quyền và lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập và các điều kiện lao động khác;
b) Về việc thực hiện thoả ước lao động tập thể;
c) Về quyền thành lập, gia nhập, hoạt động công đoàn.

1.3. Các tranh chấp khác về lao động mà pháp luật có quy định.
2. Duong & Partners tư vấn và thực hiện những yêu cầu về lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án như sau
2.1. Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định lao động của Toà án nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định lao động của Toà án nước ngoài mà không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam.
2.2. Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam quyết định lao động của Trọng tài nước ngoài.
2.3. Các yêu cầu khác về lao động mà pháp luật có quy định.

Mọi yêu cầu tư vấn và mời luật sư tham gia tranh tụng, xin liên hệ
ĐT: 0902 009 412 - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com
     luatsulinh@yahoo.com.vn

Dịch vụ khác:

  1. Luật sư tranh tụng vụ án đất đai
  2. Luật sư bào chữa tranh tụng trong vụ án hình sự
  3. Luật sư tranh tụng trong vụ án dân sự
  4. Luật sư tranh tụng giải quyết tranh chấp nội bộ DN
  5. Luật sư tranh tụng giải quyết trong vụ vụ án kinh doanh thuong mại