Luật sư tranh tụng giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp

Với đội ngũ luật sư nhiều kinh nghiệm, am hiểu pháp luật Doanh nghiệp, pháp luật Thương mại, Duong & Partners tư vấn, tham gia tranh tụng nhằm giải quyết các tranh chấp phát sinh nội bộ Doanh nghiệp.
Các tranh chấp thường xảy ra trong nội bộ doanh nghiệp

 • Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty;
 • Tranh chấp giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.

Dịch vụ tư vấn của Duong & Partners

 • Tiếp nhận thông tin về vụ việc, rà soát hệ thống văn bản nội bộ doanh nghiệp có liên quan đến vụ việc;
 • Lên phương án tư vấn, phương án đại diện giải quyết các tranh chấp;
 • Dự thảo hợp đồng dịch vụ và tiến hành ký kết;
 • Làm việc với khách hàng, thống nhất phương án làm việc, giải quyết các tranh chấp bất đồng;
 • Đại diện khách hàng khởi kiện, tham gia tố tụng tại Tòa án;
 • Các công việc khác có liên quan.

 Mọi yêu cầu tư vấn và mời luật sư tham gia tranh tụng, xin liên hệ:
ĐT: 0902 009 412 - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com
    luatsulinh@yahoo.com.vn

Dịch vụ khác:

 1. Luật sư tranh tụng vụ án đất đai
 2. Luật sư bào chữa tranh tụng trong vụ án hình sự
 3. Luật sư tranh tụng trong vụ án dân sự
 4. Luật sư tranh tụng giải quyết trong vụ vụ án kinh doanh thuong mại
 5. Luật sư tranh tụng vụ án Lao Động