Luật sư tranh tụng trong vụ án đất đai

Duong & Partners tư vấn, tham gia tranh tụng trong các vụ án đất đai nhằm bảo vệ quyền lợi cho các cá nhân, cũng như Doanh nghiệp trong và ngoài nước. Các luật sư của Duong & Partners đại diện hoặc theo thư mời luật sư của quý khách hàng tham gia một phần hoặc toàn bộ vụ án mà khách hàng yêu cầu.
Dịch vụ tranh tụng trong vụ án đất đai

 • Giải quyết tranh chấp trong vụ án thừa kế liên quan đến đất đai;
 • Tranh chấp trong hợp đồng tặng cho, mua bán nhà gắn liền với đất;
 • Tranh chấp trong việc hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;
 • Tranh chấp quyền sở hữu công trình trên đất;
 • Tranh chấp mua bán thanh lý nhà đất;
 • Tranh chấp trong các dự án bất động sản;
 • Tranh chấp trong đất đai và đền bù giải phóng mặt bằng;
 • Đại diện xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) sau khi có bản án, quyết định;
 • Đại diện nộp lệ phí trước bạ và các nghĩa vụ tài chính.

Các cấp tham gia

 • Tranh chấp tại tòa án nhân dân quận, huyện;
 • Tranh chấp tại tòa án nhân dân cấp tỉnh, thành phố;
 • Tranh chấp tại tòa án nhân dân cấp cao.

Khách hàng

 • Doanh nghiệp Việt Nam tranh chấp với nhau;
 • Cá nhân với doanh nghiệp;
 • Doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp nước ngoài;
 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tranh chấp với nhau về quyền sở hữu công trình;
 • Doanh nghiệp thành phần tư nhân và doanh nghiệp nhà nước;
 • Cá nhân với cá nhân.

Mọi yêu cầu tư vấn và mời luật sư tham gia tranh tụng, xin liên hệ
ĐT: (08) 224 200 55 - 0902 009 412 - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com
    luatsulinh@yahoo.com.vn

Dịch vụ khác:

 1. Luật sư  bào chữa tranh tụng trong vụ án hình sự
 2. Luật sư tranh tụng trong vụ án dân sự
 3. Luật sư tranh tụng giải quyết tranh chấp nội bộ DN
 4. Luật sư tranh tụng giải quyết trong vụ vụ án kinh doanh thuong mại
 5. Luật sư tranh tụng vụ án Lao Động