Công chứng văn bản phân chia di sản thừa kế

Cơ quan trực tiếp thực hiện: Các tổ chức hành nghề công chứng
Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã nơi được niêm yết văn bản phân chia di sản thừa kế;
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ( trường hợp có yêu cầu)
Thời hạn giải quyết: Không quá 02 ngày làm việc  kể từ khi  văn bản phân chia di sản đã được niêm yết.

Lệ phí công chứng

1.    Dưới 100.000.000 đồng thu 100.000 đồng;
2.    Từ 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng thu 0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch;
3.    Từ trên 1.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng thu 1.000.000 + 0,07% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 1.000.000.000 đồng;
4.    Từ trên 5.000.000.000 đồng thu 3.800.000 đồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 5.000.000.000 đồng (mức thu tối đa không quá 10.000.000 đồng/trường hợp).

Các bước thực hiện

1.    Nộp hồ sơ: Những người được hưởng di sản theo qui định pháp luật nhưng có sự thỏa thuận phân chia lại phần di sản được hưởng nộp hồ sơ yêu cầu công chứng việc phân chia; 
2.    Thực hiện việc công chứng và nhận kết quả: Nhận kết quả tại tổ chức hành nghề công chứng nơi nộp hồ sơ.

Thành phần hồ sơ

1.    Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch (Mẫu số 01/PYC); 
2.    Dự thảo văn bản phân chia di sản (trường hợp tự soạn thảo); 
3.    Bản sao giấy tờ tuỳ thân; 
4.    Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, trong trường hợp di chúc liên quan đến tài sản đó; 
5.    Giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản theo quy định của pháp luật về thừa kế.
Bản sao nêu trên là bản chụp, bản in, bản đánh máy hoặc bản đánh máy vi tính nhưng phải có nội dung đầy đủ, chính xác như bản chính và không phải có chứng thực. Khi nộp bản sao thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu.   
Số bộ hồ sơ: 01
 Mẫu số 01/PYC - Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản

 
Cơ sở pháp lý

  1.     Bộ luật Dân sự 2005
  2.     Luật Công chứng
  3.     Luật Đất đai
  4.     Nghị định số 181/2004/NĐ-CP
  5.     Nghị định số 79/2007/NĐ-CP
  6.     Nghị định số 75/2000/NĐ-CP     

Mọi yêu cầu dịch vụ, xin liên hệ
ĐT: 0902 009 412 - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com
    luatsulinh@yahoo.com.vn

Dịch vụ khác