Hưởng chế độ ốm đau đối với trường hợp người lao động khám chữa bệnh ở trong nước

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổ chức BHXH
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Người sử dụng lao động, Tổ chức BHXH
Thời hạn giải quyết: Người sử dụng lao động giải quyết trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ; Tổ chức BHXH quyết toán với người sử dụng lao động trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Các bước thực hiện:

 • Bước 1: Người lao động nộp các giấy tờ, chứng từ nghỉ ốm hoặc hoặc nghỉ chăm sóc con ốm đau cho người sử dụng lao động;
 • Bước 2: Người sử dụng lao động chi trả chế độ cho người lao động và lập danh sách người nghỉ ốm và người nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau, tập hợp hồ sơ gửi tổ chức BHXH để quyết toán;
 • Bước 3: Tổ chức BHXH xét duyệt và quyết toán với người sử dụng lao động.

Thành phần hồ sơ:

 • Sổ bảo hiểm xã hội;
 • Giấy xác nhận nghỉ ốm đối với người lao động điều trị ngoại trú; Giấy ra viện đối với người lao động điều trị nội trú tại cơ sở y tế; Giấy ra viện hoặc phiếu hội chuẩn của bệnh viện đối với người lao động mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần điều trị dài ngày;
 • Xác nhận của người sử dụng lao động về điều kiện làm việc đối với người lao động làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên;
 • Giấy xác nhận của người sử dụng lao động về thời gian nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau, kèm theo giấy khám bệnh của con đối với người lao động nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau;
 • Danh sách người nghỉ ốm và người nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau do người sử dụng lao động lập.

Yêu cầu: Bị ốm đau, tai nạn rủi ro phải nghỉ việc (trừ trường hợp ốm đau, tai nạn do tự huỷ hoại sức khoẻ, do say rượu hoặc sử dụng ma tuý hoặc chất gây nghiện khác).

Cơ sở pháp lý:

 1. Luật Bảo hiểm xã hội;
 2. Nghị định số 152/2006/NĐ-CP;
 3. Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBX;
 4. Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBX.    

Mọi yêu cầu dịch vụ, xin liên hệ:
ĐT: 0902 009 412 - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com
           luatsulinh@yahoo.com.vn

Dịch vụ khác:

 1. Báo cáo danh sách trích ngang về người NN
 2. Đăng ký cấp sổ lao động
 3. Hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ
 4. Cấp GPLD cho người nước ngoài di chuyển nội bộ DN
 5. Gia hạn GPLD cho người nước ngoài làm việc tại VN
 6. Cấp lại GPLD cho người nước ngoài làm việc tại VN
 7. Hưởng chế độ ốm đau đối với lao động khám chữa bệnh ở NN
 8. Thủ tục khai trình lao động
 9. Cấp mới GPLD cho người nước ngoài làm việc tại VN
 10. Thủ tục về lao động cho danh nghiệp mới thành lập
 11. Chế độ tử tuất của người tham gia BHXH bắt buộc
 12. Hưởng chế độ tai nạn lao động