Hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ đang còn quan hệ lao động

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổ chức BHXH
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Người sử dụng lao động, Tổ chức BHXH
Thời hạn giải quyết: Người sử dụng lao động giải quyết trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ; Tổ chức BHXH quyết toán với người sử dụng lao động trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Các bước thực hiện:

 • Bước 1: Người lao động nộp các giắy tờ, chứng từ nghỉ thai sản cho người sử dụng lao động;
 • Bước 2: Người sử dụng lao động giải quyết chế độ cho người lao động và lập danh sách người hưởng chế độ thai sản, tập hợp hồ sơ gửi tổ chức bảo hiểm xã hội để quyết toán.
 • Bước 3: Tổ chức BHXH xét duyệt và quyết toán với người sử dụng lao động.

Thành phần hồ sơ:

1.    Sổ bảo hiểm xã hội;
2.    Bản sao Giấy chứng sinh hoặc Bản sao giấy khai sinh của con hoặc giấy chứng tử trong trường hợp sau khi sinh con mà con chết hoặc mẹ chết;
Trường hợp lao động nữ đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu, người lao động thực hiện các biện pháp tránh thai phải có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền; nhận nuôi con dưới 04 tháng tuổi phải có chứng nhận theo quy định của pháp luật
3.    Xác nhận của người sử dụng động về điều kiện làm việc đối với người lao động làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc theo chế độ 3 ca; làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên hoặc xác nhận của người sử dụng lao động đối với lao động nữ là người tàn tật
4.    Danh sách người hưởng chế độ thai sản do người sử dụng lao động lập
Yêu cầu: Đối với trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi thì phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi có đủ điều kiện theo quy định nhưng không nghỉ việc thì chỉ được hưởng trợ cấp một lần khi nhận con nuôi.

Cơ sở pháp lý:

 1. Luật Bảo hiểm xã hội;
 2. Nghị định số:152/2006/NĐ-CP;
 3. Thông tư số: 03/2007/TT-BLĐTBXH;
 4. Thông tư số: 19/2008/TT-BLĐTBXH.    

Mọi yêu cầu dịch vụ, xin liên hệ:
ĐT: 0902 009 412 - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com
           luatsulinh@yahoo.com.vn

Dịch vụ khác:

 1. Báo cáo danh sách trích ngang về người NN
 2. Đăng ký cấp sổ lao động
 3. Cấp GPLD cho người nước ngoài di chuyển nội bộ DN
 4. Gia hạn GPLD cho người nước ngoài làm việc tại VN
 5. Cấp lại GPLD cho người nước ngoài làm việc tại VN
 6. Hưởng chế độ ốm đau đối với lao động khám chữa bệnh ở NN
 7. Thủ tục khai trình lao động
 8. Cấp mới GPLD cho người nước ngoài làm việc tại VN
 9. Hưởng chế độ ốm đau đối với lao động khám chữa bệnh trong nước
 10. Thủ tục về lao động cho danh nghiệp mới thành lập
 11. Chế độ tử tuất của người tham gia BHXH bắt buộc
 12. Hưởng chế độ tai nạn lao động