Thủ tục hưởng chế độ tai nạn lao động

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổ chức BHXH
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Tổ chức bảo hiểm xã hội
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Các bước thực hiện:

 • Bước 1:  Người lao động nộp giấy ra viện sau khi điều trị tai nạn lao động cho người sử dụng lao động để lập hồ sơ giới thiệu người lao động ra Hội đồng giám định y khoa để giám định mức suy giảm khả năng lao động;
 • Bước 2:  Người sử dụng lao động lập hồ sơ và làm văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động gửi tổ chức BHXH giải quyết;
 • Bước 3:  Tổ chức BHXH xét duyệt và chi trả chế độ cho người lao động

Thành phần hồ sơ:

 • Sổ Bảo hiểm xã hội;
 • Biên bản điều tra tai nạn lao động, trường hợp bị tai nạn giao thông được xác định là tai nạn lao động thì phải có thêm bảo sao Biên bản tai nạn giao thông;
 • Giấy ra viện sau khi đã được điều trị tai nạn lao động;
 • Biên bản giám định mức suy giảm của Hội đồng giám định y khoa;
 • Văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động.

Yêu cầu: Bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên.

Cơ sở pháp lý:

 1. Luật Bảo hiểm xã hội;
 2. Nghị định số:152/2006/NĐ-CP;
 3. Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH;
 4. Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH.    

Mọi yêu cầu dịch vụ, xin liên hệ:
ĐT: 0902 009 412 - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com
           luatsulinh@yahoo.com.vn

Dịch vụ khác:

 1. Báo cáo danh sách trích ngang về người NN
 2. Đăng ký cấp sổ lao động
 3. Hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ
 4. Cấp GPLD cho người nước ngoài di chuyển nội bộ DN
 5. Gia hạn GPLD cho người nước ngoài làm việc tại VN
 6. Cấp lại GPLD cho người nước ngoài làm việc tại VN
 7. Hưởng chế độ ốm đau đối với lao động khám chữa bệnh ở NN
 8. Thủ tục khai trình lao động
 9. Cấp mới GPLD cho người nước ngoài làm việc tại VN
 10. Hưởng chế độ ốm đau đối với lao động khám chữa bệnh trong nước
 11. Thủ tục về lao động cho danh nghiệp mới thành lập
 12. Chế độ tử tuất của người tham gia BHXH bắt buộc