Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc TW
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc TW
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc

Các bước thực hiện:

 • Bước 1: Người sử dụng lao động nộp 01 hồ sơ đề nghị gia hạn GPLĐ đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp trước thời hạn ít nhất 30 ngày làm việc kể từ ngày giấy phép lao động hết hạn;
 • Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu không gia hạn GPLĐ phải trả lời bằng văn bản có nêu rõ lý do;
 • Bước 3: Người sử dụng lao động có trách nhiệm nhận giấy phép lao động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp và trao cho người nước ngoài.

Thành phần hồ sơ:

 • Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động của người sử dụng lao động;
 • Bản sao hợp đồng lao động có xác nhận của người sử dụng lao động hoặc bản sao hợp đồng ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài;
 • Giấy phép lao động đã được cơ quan có thẩm quyền cấp cho người nước ngoài.

Số bộ hồ sơ: 01

Cơ sở pháp lý:

 1. Bộ luật Lao động;
 2. Luật sửa đổi, bổ sung 2002;
 3. Nghị định số: 24/2006/NĐ-CP;
 4. Nghị định số: 34/2008/NĐ-CP;
 5. Thông tư 97/2006/TT-BTC;
 6. Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBX.    

Mọi yêu cầu dịch vụ, xin liên hệ:
ĐT: 0902 009 412 - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com
           luatsulinh@yahoo.com.vn

Dịch vụ khác:

 1. Báo cáo danh sách trích ngang về người NN
 2. Đăng ký cấp sổ lao động
 3. Hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ
 4. Cấp GPLD cho người nước ngoài di chuyển nội bộ DN
 5. Cấp lại GPLD cho người nước ngoài làm việc tại VN
 6. Hưởng chế độ ốm đau đối với lao động khám chữa bệnh ở NN
 7. Thủ tục khai trình lao động
 8. Cấp mới GPLD cho người nước ngoài làm việc tại VN
 9. Hưởng chế độ ốm đau đối với lao động khám chữa bệnh trong nước
 10. Thủ tục về lao động cho danh nghiệp mới thành lập
 11. Chế độ tử tuất của người tham gia BHXH bắt buộc
 12. Hưởng chế độ tai nạn lao động