Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc TW
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc TW
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc

Các bước thực hiện:

 • Bước 1: Người nước ngoài báo cáo và giải trình lý do giấy phép lao động mất hoặc hỏng với người sử dụng lao động trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày mất;
 • Bước 2: Người sử dụng lao động hoặc đối tác phía Việt Nam nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc TW đã cấp giấy phép đó trong thời hạn 30 ngày tính theo ngày dương lịch kể từ ngày được người lao động báo mất hoặc bị hỏng;
 • Bước 3: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
 • Bước 4: Người sử dụng lao động có trách nhiệm nhận giấy phép lao động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp và trao cho người nước ngoài.

Thành phần hồ sơ:

1. Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người nước ngoài;
2. Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động hoặc đối tác phía Việt Nam;
3. Giấy phép lao động đã được cấp bị hỏng. Trường hợp bị mất giấy phép lao động người nước ngoài phải có văn bản giải trình của người nước ngoài;
4. 03 ảnh màu (3cmx4cm) chụp không quá 06 tháng tính từ thời điểm người nước ngoài nộp hồ sơ
Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Cơ sở pháp lý:

 1. Bộ luật Lao động;
 2. Luật sửa đổi, bổ sung 2002;
 3. Nghị định 24/2006/NĐ-CP;
 4. Nghị định số: 34/2008/NĐ-CP;
 5. Thông tư 97/2006/TT-BTC;
 6. Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBX. 

Mọi yêu cầu dịch vụ, xin liên hệ:
ĐT: 0902 009 412 - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com
           luatsulinh@yahoo.com.vn

Dịch vụ khác:

 1. Báo cáo danh sách trích ngang về người NN
 2. Đăng ký cấp sổ lao động
 3. Hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ
 4. Cấp GPLD cho người nước ngoài di chuyển nội bộ DN
 5. Gia hạn GPLD cho người nước ngoài làm việc tại VN
 6. Hưởng chế độ ốm đau đối với lao động khám chữa bệnh ở NN
 7. Thủ tục khai trình lao động
 8. Cấp mới GPLD cho người nước ngoài làm việc tại VN
 9. Hưởng chế độ ốm đau đối với lao động khám chữa bệnh trong nước
 10. Thủ tục về lao động cho danh nghiệp mới thành lập
 11. Chế độ tử tuất của người tham gia BHXH bắt buộc
 12. Hưởng chế độ tai nạn lao động