Cấp mới giấy phép hoạt động lao động cho người nước ngoài được tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam

 Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc TW
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc TW
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Lệ phí: Cấp mới Giấy phép lao động,  400.000 đồng/1 giấy phép

Thành phần hồ sơ: 

1.    Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động hoặc đối tác phía Việt Nam hoặc đại diện của tổ chức phi chính phủ nước ngoài theo mẫu số 4;
2.    Phiếu đăng ký dự tuyển lao động của người nước ngoài theo mẫu số 1;  
3.    Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 06 tháng trở lên thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp tỉnh, thành phố của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp;  
4.    Bản lý lịch tự thuật có dán ảnh của người nước ngoài theo mẫu số 2;  
5.    Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài. Trường hợp người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam thì do Bệnh viên Đa khoa cấp tỉnh hoặc do một trong 05 bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh sau đây cấp:

                                  Bệnh viện Chợ Rẫy;

                                  Phòng khám đa khoa quốc tế Columbia;

                                  Bệnh viện Thống Nhất;

                                  Bệnh viện Việt – Pháp;

                                  Phòng khám đa khoa quốc tế Oscat/AEA.  

6.    Một trong các loại bản sao văn bản chứng nhận trình độ chuyên môn, kỹ thuật sau:

 • Chứng nhận về trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao của người nước ngoài bao gồm bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ phù hợp với chuyên môn, công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động;
 • Giấy xác nhận ít nhất 05 (năm) năm kinh nghiệm trong nghề nghiệp, trong điều hành sản xuất, quản lý được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận và phù hợp với công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động đối với trường hợp người nước ngoài là nghệ nhân những ngành nghề truyền thống hoặc người có kinh nghiệm trong nghề nghiệp, trong điều hành sản xuất, quản lý nhưng không có chứng chỉ, bằng công nhận.
 • Bản liệt kê các câu lạc bộ bóng đá mà cầu thủ đã tham gia thi đấu hoặc chứng nhận của câu lạc bộ mà cầu thủ đã tham gia thi đấu liền trước đó đối với trường hợp người nước ngoài được tuyển dụng làm cầu thủ bóng đá cho các câu lạc bộ bóng đá tại Việt Nam.  

7.    03 (ba) ảnh mầu (kích thước 3cm x 4cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 (sáu) tháng tính từ thời điểm người nước ngoài nộp hồ sơ.  
8.    Một trong các loại chứng từ về tuyển dụng lao động đối với trường hợp doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức tại Việt Nam tuyển dụng lao động nước ngoài như sau:

 • Bản sao chứng từ đăng thông báo tuyển dụng lao động vào làm việc tại vị trí dự kiến tuyển dụng người nước ngoài vào làm việc trên báo của trung ương hoặc báo của địa phương, thời điểm thông báo phải trước khi tuyển dụng ít nhất là 30 ngày.
 • Bản sao chứng từ tuyển dụng lao động là người nước ngoài thông qua tổ chức giới thiệu việc làm tại Việt Nam.

Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt;
Phiếu lý lịch tư pháp; giấy chứng nhận sức khỏe; giấy xác nhận ít nhất 05 (năm) năm kinh nghiệm trong nghề nghiệp, trong điều hành sản xuất, quản lý được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận; văn bản chứng nhận trình độ chuyên môn, kỹ thuật (bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ) do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp hoặc công chứng, chứng thực phải được hợp pháp hóa lãnh sự và kèm theo bản dịch bằng tiếng Việt;
Bản dịch, bản sao phải được công chứng Việt Nam công chứng.

Mẫu đơn:

1.    Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động hoặc đối tác phía Việt Nam hoặc đại diện của tổ chức phi chính phủ nước ngoài theo mẫu số 4
2.    Phiếu đăng ký dự tuyển lao động của người nước ngoài theo mẫu số 1 đối với trường hợp người nước ngoài được tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam tuyển dụng theo hình thức hợp đồng lao động.
3.    Bản lý lịch tự thuật có dán ảnh của người nước ngoài theo mẫu số 2. .. 
4.    Bản liệt kê các câu lạc bộ bóng đá mà cầu thủ đã tham gia thi đấu hoặc chứng nhận của câu lạc bộ mà cầu thủ đã tham gia thi đấu liền trước đó đối với trường hợp người nước ngoài được tuyển dụng làm cầu thủ bóng đá cho các câu lạc bộ bóng đá tại Việt Nam (không quy định mẫu)

Yêu cầu:

Trước khi tuyển dụng lao động ít nhất 30 ngày, người sử dụng lao động phải thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động trên báo Trung ương hoặc địa phương (báo viết, báo nói, báo hình, báo điện tử) về các nội dung: Số lượng người cần tuyển, công việc, trình độ chuyên môn, mức lương, điều kiện làm việc và một số yệu cầu cần thiết khác nếu người lao động cần. Trong trường hợp người sử dụng lao động tuyển người nước ngoài thông qua tổ chức giới thiệu việc làm thì không phải thông báo trên báo Trung ương hoặc địa phương.
Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài phải nộp cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trước thời hạn ít nhất 20 ngày làm việc, kể từ ngày người nước ngoài dự kiến làm việc tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức tại Việt Nam.      

Người nước ngoài phải có các điều kiện sau:

1. Đủ 18 tuổi trở lên; 
2. Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc;
3. Là những người nước ngoài:

 • Trực tiếp quản lý doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam, chỉ chịu sự giám sát hoặc chỉ đạo chung từ hội đồng quản trị hoặc các cổ đông của doanh nghiệp hoặc cấp tương đương; quản lý doanh nghiệp bao gồm việc chỉ đạo doanh nghiệp đó hoặc một phòng, ban hoặc một đơn vị trực thuộc của hiện diện thương mại, giám sát và kiểm soát công việc của các nhân viên chuyên môn, nhân viên quản lý hoặc nhân viên giám sát khác, có quyền thuê và sa thải hoặc kiến nghị thuê, sa thải hoặc các hoạt động về nhân sự khác. Các nhà quản lý, giám đốc điều hành này không trực tiếp thực hiện các công việc liên quan đến việc cung cấp dịch vụ của hiện diện thương mại; hoặc
 • Là người nước ngoài có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao về dịch vụ, thiết bị nghiên cứu, kỹ thuật hay quản lý (bao gồm kỹ sư hoặc người có trình độ tương đương kỹ sư trở lên; nghệ nhân những ngành nghề truyền thống) và người có nhiều kinh nghiệm trong nghề nghiệp, trong điều hành sản xuất, kinh doanh và những công việc quản lý. Đối với người nước ngoài xin vào hành nghề y, dược tư nhân, trực tiếp khám, chữa bệnh tại Việt Nam hoặc làm việc trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề phải có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam về hành nghề y, dược tư nhân hoặc về giáo dục, dạy nghề;

4. Không có tiền án về tội vi phạm an ninh quốc gia; không thuộc diện đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hình phạt hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.

Trừ các trường hợp sau:

 • Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc với thời hạn dưới 03 (ba) tháng;
 • Người nước ngoài là thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 • Người nước ngoài là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
 • Người nước ngoài là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần;
 • Người nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện chào bán dịch vụ;
 • Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc để xử lý các trường hợp khẩn cấp như: những sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được có thời gian trên 03 (ba) tháng thì hết 03 (ba) tháng làm việc tại Việt Nam, người nước ngoài phải làm thủ tục đăng ký cấp giấy phép lao động theo quy định tại Nghị định này;
 • Luật sư nước ngoài đã được Bộ Tư pháp cấp giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

5. Doanh nghiệp, tổ chức bao gồm:

 • Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư;
 • Các nhà thầu (thầu chính, thầu phụ) nước ngoài nhận thầu tại Việt Nam;
 • Văn phòng đại diện, chi nhánh của các tổ chức kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hoá, thể thao, giáo dục, y tế;
 • Các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; tổ chức phi chính phủ;
 • Các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;
 • Các cơ sở y tế, văn hoá, giáo dục, thể thao được cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập;
 • Văn phòng dự án nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam;
 • Văn phòng điều hành của bên hợp danh nước ngoài theo hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam;
 • Các tổ chức hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật Hợp tác xã.

Cơ sở pháp lý:

 1. Bộ luật Lao động;
 2. Luật sửa đổi, bổ sung 2002;
 3. Nghị định 24/2006/NĐ-CP;
 4. Nghị định số: 34/2008/NĐ-CP;
 5. Thông tư 97/2006/TT-BTC;
 6. Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBX.    

Mọi yêu cầu dịch vụ, xin liên hệ:
ĐT: 0902 009 412 - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com
           luatsulinh@yahoo.com.vn

Dịch vụ khác:

 1. Báo cáo danh sách trích ngang về người NN
 2. Đăng ký cấp sổ lao động
 3. Hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ
 4. Cấp GPLD cho người nước ngoài di chuyển nội bộ DN
 5. Gia hạn GPLD cho người nước ngoài làm việc tại VN
 6. Cấp lại GPLD cho người nước ngoài làm việc tại VN
 7. Hưởng chế độ ốm đau đối với lao động khám chữa bệnh ở NN
 8. Thủ tục khai trình lao động
 9. Hưởng chế độ ốm đau đối với lao động khám chữa bệnh trong nước
 10. Thủ tục về lao động cho danh nghiệp mới thành lập
 11. Chế độ tử tuất của người tham gia BHXH bắt buộc
 12. Hưởng chế độ tai nạn lao động