Báo cáo danh sách trích ngang người nước ngoài làm việc trong các Doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trình tự thực hiện:

 • Đơn vị lập báo cáo danh sách trích ngang đối với người nước ngoài làm việc tại đơn vị gởi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TPHCM trước 07 ngày kể từ ngày người nước ngoài bắt đầu làm việc đối với trường hợp Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc với thời hạn dưới 03 tháng; Người nước ngoài là thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; Người nước ngoài là chủ sở hữu của công ty trách nhiện hữu hạn một thành viên; Người nước là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần; Người nước ngoài vào Việt Nam để chào bán dịch vụ; Luật sư nước ngoài đã được Bộ Tư pháp cấp giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.
 • Đơn vị lập báo cáo danh sách trích ngang đối với người nước ngoài làm việc tại đơn vị gởi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TPHCM trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày người nước ngoài bắt đầu làm việc đối với trường hợp người nước ngoài vào Việt Nam làm việc (trong thời gian không quá 03 tháng) để xử lý các trường hợp khẩn cấp như: những sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được.

Hồ sơ gồm:

 • Danh sách trích ngang đối với người nước ngoài làm việc tại đơn vị theo mẫu số 8;
 • Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 06 tháng trở lên thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp tỉnh, thành phố của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp;
 • Bản lý lịch tự thuật có dán ảnh của người nước ngoài theo mẫu số 2;
 • Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài. Trường hợp người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam thì do Bệnh viên Đa khoa cấp tỉnh hoặc do một trong 05 bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh sau đây cấp:

Bệnh viện Chợ Rẫy;
Phòng khám đa khoa quốc tế Columbia;
Bệnh viện Thống Nhất;
Bệnh viện Việt – Pháp;
Phòng khám đa khoa quốc tế Oscat/AEA.

 • Một trong các loại bản sao văn bản chứng nhận trình độ chuyên môn, kỹ thuật tương ứng với các trường hợp sau:

1.    Chứng nhận về trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao của người nước ngoài bao gồm bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ phù hợp với chuyên môn, công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động.
2.    Giấy xác nhận ít nhất 05 (năm) năm kinh nghiệm trong nghề nghiệp, trong điều hành sản xuất, quản lý được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận và phù hợp với công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động đối với trường hợp người nước ngoài là nghệ nhân những ngành nghề truyền thống hoặc người có kinh nghiệm trong nghề nghiệp, trong điều hành sản xuất, quản lý nhưng không có chứng chỉ, bằng công nhận.
3.    Bản liệt kê các câu lạc bộ bóng đá mà cầu thủ đã tham gia thi đấu hoặc chứng nhận của câu lạc bộ mà cầu thủ đã tham gia thi đấu liền trước đó đối với trường hợp người nước ngoài được tuyển dụng làm cầu thủ bóng đá cho các câu lạc bộ bóng đá tại Việt Nam.
4.    Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt;
5.    Phiếu lý lịch tư pháp; giấy chứng nhận sức khỏe; giấy xác nhận ít nhất 05 (năm) năm kinh nghiệm trong nghề nghiệp, trong điều hành sản xuất, quản lý được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận; văn bản chứng nhận trình độ chuyên môn, kỹ thuật (bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ) do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp hoặc công chứng, chứng thực phải được hợp pháp hóa lãnh sự và kèm theo bản dịch bằng tiếng Việt;
6.    Bản dịch, bản sao phải được công chứng Việt Nam công chứng.

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Cơ sở pháp lý:
 

 1. Bộ Luật Lao động năm 1994;
 2. Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ Luật Lao động năm 2002;
 3. Nghị định số 34/2008/NĐ-CP;
 4. Nghị định số 113/2004/NĐ-CP;
 5. Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH;
 6. Thông tư số 12/2005/TT-BLĐTBXH.    


Mọi yêu cầu dịch vụ, xin liên hệ:
ĐT: 0902 009 412 - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com
           luatsulinh@yahoo.com.vn

Dịch vụ khác:

 1. Đăng ký cấp sổ lao động
 2. Hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ
 3. Cấp GPLD cho người nước ngoài di chuyển nội bộ DN
 4. Gia hạn GPLD cho người nước ngoài làm việc tại VN
 5. Cấp lại GPLD cho người nước ngoài làm việc tại VN
 6. Hưởng chế độ ốm đau đối với lao động khám chữa bệnh ở NN
 7. Thủ tục khai trình lao động
 8. Cấp mới GPLD cho người nước ngoài làm việc tại VN
 9. Hưởng chế độ ốm đau đối với lao động khám chữa bệnh trong nước
 10. Thủ tục về lao động cho danh nghiệp mới thành lập
 11. Chế độ tử tuất của người tham gia BHXH bắt buộc
 12. Hưởng chế độ tai nạn lao động