Đăng ký cấp sổ lao động

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc TW
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc TW
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Hồ sơ gồm:

 • Danh sách đăng ký cấp sổ lao động (02 bản);
 • Hợp đồng lao động còn hiệu lực (bản chính) để đối chiếu;
 • 02 tờ khai cấp sổ lao động;
 • Sổ lao động.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Yêu cầu: Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày bắt đầu hoạt động, các Doanh nghiệp tiến hành khai trình tình hình sử dụng lao động.

Cơ sở pháp lý:

 1.     Bộ Luật Lao động;
 2.     Luật sửa đổi, bổ sung 2002;
 3.     Quyết định 533/LĐTBXH-QĐ;
 4.     Thông tư 18/LĐTBXH-TT;
 5.     Thông tư 10/LĐTBXH-TT.

Mọi yêu cầu dịch vụ, xin liên hệ:
ĐT: 0902 009 412 - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com
           luatsulinh@yahoo.com.vn

Dịch vụ khác:

 1. Báo cáo danh sách trích ngang về người NN
 2. Hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ
 3. Cấp GPLD cho người nước ngoài di chuyển nội bộ DN
 4. Gia hạn GPLD cho người nước ngoài làm việc tại VN
 5. Cấp lại GPLD cho người nước ngoài làm việc tại VN
 6. Hưởng chế độ ốm đau đối với lao động khám chữa bệnh ở NN
 7. Thủ tục khai trình lao động
 8. Cấp mới GPLD cho người nước ngoài làm việc tại VN
 9. Hưởng chế độ ốm đau đối với lao động khám chữa bệnh trong nước
 10. Thủ tục về lao động cho danh nghiệp mới thành lập
 11. Chế độ tử tuất của người tham gia BHXH bắt buộc
 12. Hưởng chế độ tai nạn lao động