Thủ tục về lao động cho doanh nghiệp mới thành lập

Doanh nghiệp mới thành lập có thể tiến hành các thủ tục về lao động trước khi chính thức bước vào họat động như sau:

1. Báo cáo Khai trình lao động;
2. Đăng ký Nội Quy Lao Động;
3. Đăng ký Thang lương Bảng lương;
4. Ký hợp đồng lao động chính thức với nhân viên;
5. Đăng ký Sổ lao động + Tờ khai Sổ lao động;
6. Làm hồ sơ BHXH, BHYT.     
 

Cơ sở pháp lý:

 • Bộ Luật Lao động;
 • Luật sửa đổi, bổ sung 2002;
 • Quyết định 533/LĐTBXH-QĐ;
 • Thông tư 18/LĐTBXH-TT;
 •  Thông tư 10/LĐTBXH-TT.

Mọi yêu cầu dịch vụ, xin liên hệ:
ĐT: 0902 009 412 - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com
           luatsulinh@yahoo.com.vn

Dịch vụ khác:

 1. Báo cáo danh sách trích ngang về người NN
 2. Đăng ký cấp sổ lao động
 3. Hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ
 4. Cấp GPLD cho người nước ngoài di chuyển nội bộ DN
 5. Gia hạn GPLD cho người nước ngoài làm việc tại VN
 6. Cấp lại GPLD cho người nước ngoài làm việc tại VN
 7. Hưởng chế độ ốm đau đối với lao động khám chữa bệnh ở NN
 8. Thủ tục khai trình lao động
 9. Cấp mới GPLD cho người nước ngoài làm việc tại VN
 10. Hưởng chế độ ốm đau đối với lao động khám chữa bệnh trong nước
 11. Chế độ tử tuất của người tham gia BHXH bắt buộc
 12. Hưởng chế độ tai nạn lao động