Chuyễn mục đích sử dụng đất từ cây trồng hàng năm sang cây lâu năm và đất nông nghiệp khác

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND quận, huyện
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện; UBND phường, xã, thị trấn.
Thời hạn: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Kết quả: Xác nhận thông tin điều chỉnh biến động trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Quyết định hành chính.

Hồ sơ gồm:

1.    Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất;
2.    Bản vẽ hiện trạng vị trí khu đất trong đó ghi rỏ phần diện tích đất dự định chuyển mục đích;
3.    Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính).

Yêu cầu:

  • UBND Tỉnh, TP trực thuộc trung ương, UBND cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;
  • Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân phải có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất.

Cơ sở pháp lý:

  • Luật đất đai năm 2003;
  • Nghị định 181/2004/NĐ-CP;
  • Nghị định 84/2007/NĐ-CP;
  • Thông tư 17/2009/TT-BTNMT;
  • Nghị định 88/2009/NĐ-CP;
  • Thông tư 09/2007/TT-BTNMT.    

Mọi yêu cầu dịch vụ, xin liên hệ:
ĐT: 0902 009 412 - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com
           luatsulinh@yahoo.com.vn