Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất . . .

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND quận - huyện.
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Quản lý đô thị quận; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Thuế quận - huyện, Thanh tra xây dựng quận huyện; UBND phường – xã, thị trấn.
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thành phần hồ sơ:

 • Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận theo mẫu (2 bản chính);
 • Giấy tờ về tạo lập nhà ở- đất ở (01 bản chính và 01 bản chụp);
 • Biên nhận hồ sơ đối với trường hợp chủ sở hữu đã nộp hồ sơ xin phép tồn tại nhà ở vi phạm xây dựng (02 bản chụp) hoặc Quyết định xử lý vi phạm xây dựng;
 • Bản vẽ sơ đồ nhà ở, đất ở (02 bản chính);
 • Đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất theo mẫu nếu có (02 bản chính).

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Cơ sở pháp lý:

 • Luật Đất đai năm 2003;
 • Luật Xây dựng năm 2003;
 • Luật Nhà ở năm 2005;
 • Nghị định số 90/2006/NĐ-CP;
 • Nghị định số 181/2004/NĐ-CP;
 • Nghị định số 84/2007/NĐ-CP;
 • Nghị định số 88/2009/NĐ-CP;
 • Quyết định số 39/2005/QĐ-TTg;
 • Thông tư số 05/2006/TT-BXD;
 • Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT;
 • Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND;
 • Quyết định số 106/2007/QĐ-UBND;
 • Công văn số 2719/SXD-CCQNĐ ngày 19/4/2007.     

Mọi yêu cầu dịch vụ, xin liên hệ:
ĐT: 0902 009 412 - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com
           luatsulinh@yahoo.com.vn