Chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND quận, huyện
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện;
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các tổ chức hành nghề công chứng; Chi cục thuế quận, huyện
Thời hạn: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Kết quả: Giấy chứng nhận; Cập nhật biến động trên Giấy chứng nhận bản chính
Lệ phí (nếu có): Lệ phí công chứng; lệ phí trước bạ; lệ phí chứng nhận đăng ký biến động về đất đai.

Hồ sơ gồm:

1.    Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
2.    Bản vẽ hiện trạng vị trí khu đất;
3.    Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính).

Lưu ý: Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất chuyên trồng lúa nước.

Cơ sở pháp lý:
 

 • Luật đất đai năm 2003;
 • Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007;
 • Nghị định 181/2004/NĐ-CP;
 • Nghị định 176/1999/NĐ-CP;
 • Nghị định 80/2008/NĐ-CP;
 • Nghị định 100/2008/NĐ-CP;
 • Nghị định 88/2009/NĐ-CP;
 • Quyết định 93/2007/QĐ-TTg
 • Thông tư 95/2005/TT-BTC;
 • Thông tư 02/2007/TT-BTC;
 • Thông tư 84/2008/TT-BTC;
 • Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT;
 • Quyết định63/2008/QĐ-UBND.    

Mọi yêu cầu dịch vụ, xin liên hệ:
ĐT: 0902 009 412 - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com
           luatsulinh@yahoo.com.vn