Trích lục bản đồ địa chính

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận, huyện
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận, huyện
Thời hạn: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Kết quả: Văn bản chấp thuận.

Hồ sơ gồm:

 • Giấy đề nghị trích lục ghi họ tên, năm sinh, địa chỉ, số hiệu thửa đất và tờ bản đồ cần trích lục (01 bản chính);
 • Giấy tờ pháp lý liên quan thửa đất(nếu có).

Cơ sở pháp lý:

 • Luật đất đai năm 2003;
 • Nghị định 181/2004/NĐ-CP;
 • Nghị định 84/2007/NĐ-CP;
 • Thông tư 09/2007/TT-BTNMT;
 • Thông tư liên tịch 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT;
 • Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT;
 • Thông tư 05/2007/TTLT-BTP-BXD-BTNMT-NHNN;
 • Quyết định 63/2008/QĐ-UBND;
 • Nghị định 88/2009/NĐ-CP.    

Mọi yêu cầu dịch vụ, xin liên hệ:
ĐT: 0902 009 412 - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com
           luatsulinh@yahoo.com.vn