Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất có phân chia . .

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND quận, huyện
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện
Thời hạn: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Kết quả: Giấy chứng nhận; Cập nhật biến động lên trang 4 Giấy chứng nhận (bản gốc)
Lệ phí (nếu có): lệ phí trước bạ; Tiền sử dụng đất (trường hợp hợp thức hóa đất ở)

Hồ sơ gồm:

1.    Di chúc; biên bản phân chia thừa kế; bản án, quyết định giải quyết tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất của TAND đã có hiệu lực pháp luật;;
2.    Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính) hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất tại các khoản 1,2 và 5 điều 50 của Luật đất đai;
3.    Bản vẽ hiện trạng vị trí khu đất.
        Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Cơ sở pháp lý:

 • Luật đất đai năm 2003;
 • Nghị định 181/2004/NĐ-CP;
 • Nghị định 176/1999/NĐ-CP;
 • Nghị định 80/2008/NĐ-CP;
 • Nghị định 198/2004/NĐ-CP;
 • Nghị định 44/2008/NĐ-CP;
 • Nghị định 84/2007/NĐ-CP;
 • Nghị định số 88/2009/NĐ-CP;
 • Thông tư 09/2007/TT-BTNMT;
 • Thông tư 95/2005/TT-BTC;
 • Thông tư 02/2007/TT-BTC;
 • Thông tư 117/2004/TT-BTC;
 • Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT;
 • Quyết định 54/2007/QĐ-UBND.    

Mọi yêu cầu dịch vụ, xin liên hệ:
ĐT: 0902 009 412 - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com
           luatsulinh@yahoo.com.vn