Điều chỉnh thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND quận, huyện
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng tài nguyên và môi trường quận, huyện; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND quận, huyện: VP đăng ký quyền sử dụng đất.
Thời hạn: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Kết quả: Xác nhận sự thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hổ sơ gồm:

 • Đơn đề nghị xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận theo mẫu, trong đó nêu rõ lý do xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận (01 bản chính)
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đã được cấp trước đây (01 bản chính và 01 bản sao)
 • Giấy tờ liên quan đến việc thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận.

Cơ sở pháp lý:

 • Luật đất đai năm 2003;
 • Luật Nhà ở năm 2005;
 • Nghị định 181/2004/NĐ-CP;
 • Nghị định 90/2006/NĐ-CP;
 • Nghị định 84/2007/NĐ-CP;
 • Nghị định 88/2009/NĐ-CP;
 • Thông tư 05/2006/TT-BXD
 • Thông tư 01/2005/TT-BTNMT
 • Thông tư 06/2007/TT-BTNMT
 • Quyết định 54/2007/QĐ-UBND
 • Quyết định 106/2007/QĐ-UBND
 • Công văn 2719/SXD-CCQNĐ    

Mọi yêu cầu dịch vụ, xin liên hệ:
ĐT: 0902 009 412 - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com
           luatsulinh@yahoo.com.vn