Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất không có biến động

 Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND quận, huyện
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện
Thời hạn: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Lệ phí (nếu có): lệ phí trước bạ; Tiền sử dụng đất (trường hợp hợp thức hóa đất ở)

Hồ sơ gồm:

1.    Di chúc; biên bản phân chia thừa kế; bản án, quyết định giải quyết tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất của TAND đã có hiệu lực pháp luật; Văn bản khai nhận di sản thừa kế của người nhận thừa kế đối với trường hợp người nhận thừa kế là người duy nhất;
2.    Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính) hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất tại các khoản 1,2 và 5 điều 50 của Luật đất đai.
3.    Bản vẽ hiện trạng(nếu có).
Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Cơ sở pháp lý:

 • Luật đất đai năm 2003;
 • Nghị định 181/2004/NĐ-CP;
 • Nghị định 176/1999/NĐ-CP;
 • Nghị định 80/2008/NĐ-CP;
 • Nghị định 198/2004/NĐ-CP;
 • Nghị định 44/2008/NĐ-CP;
 • Nghị định 84/2007/NĐ-CP;
 • Nghị định số 88/2009/NĐ-CP;
 • Thông tư 09/2007/TT-BTNMT;
 • Thông tư 95/2005/TT-BTC;
 • Thông tư 02/2007/TT-BTC;
 • Thông tư 117/2004/TT-BTC;
 • Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT;
 • Quyết định 54/2007/QĐ-UBND.

    Mọi yêu cầu dịch vụ, xin liên hệ:
ĐT: 0902 009 412 - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com
           luatsulinh@yahoo.com.vn